Osobní ochranné pomůcky pro karosárny a lakovny

 • Ve společnosti 3M nebereme bezpečnost na lehkou váhu. Zdraví a dobrý stav vašich pracovníků jsou důležité. Proto ve spolupráci se zkušenými odborníky na bezpečnost, partnery a zákazníky usilujeme o zajištění bezpečného pracovního prostředí pro vaše pracovníky – účinně, efektivně a ekonomicky.

  Osobní ochrana před potenciálně nebezpečným rozstřikovaným lakem, prachem a hlukem nástrojů musí být prioritou. 3M vám pomůže určit správné osobní ochranné prostředky (OOP) včetně testování kvality vzduchu a těsnosti ochranných masek, poradenství ohledně zákonných zdravotních a bezpečnostních povinností a bezpečnějších pracovních postupů.

Je to ve vašem osobním zájmu...

 • Vaše zdraví je vaším nejcennějším majetkem a je vaší odpovědností a odpovědností vašich zaměstnavatelů se o něj starat a přispívat k dobrému zdraví a možnosti výkonně pracovat.

  Kromě vašeho celkového tělesného a fyzického zdraví a stavu je třeba věnovat pozornost zejména ochraně životně důležitých orgánů, jelikož jakékoli jejich poškození je často nevratné. Vyžadují si zvláštní péči a pozornost.


 • Pokožka

  Jedním z vašich životně důležitých orgánů je vaše pokožka, která zároveň představuje největší orgán. Chrání před chemickými, fyzikálními a bakteriálními vlivy, podílí se na funkci metabolismu a umožňuje tělesnou termoregulaci. Dále pomáhá cítit a přispívá k rozpoznání nebezpečí pro vaše tělo schopností cítit strukturu, teplotu, bolest atp.

  U dospělého je plocha pokožky přibližně 2 metry čtvereční a představuje přibližně 1/6 tělesné hmotnosti. Pokožka má tloušťku pouhých 1-4 mm, přičemž její nejdůležitější část, vnější vrstva kůže, jen 0,02 mm!

 • Oči

  Pro vizuální svět jsou zásadní vaše oči. Dokonalost přírody zajišťuje pro velmi citlivé oči přirozenou ochranu v podobě víček, řas a slz, které chrání například před prachem a nečistotami. Tyto ochranné mechanizmy jsou často pouze dostatečné pro „normální“ podmínky – nikoliv pro situace, kdy jste vystaveni pracovním podmínkám, jaké panují v lakovnách a karosárnách. Používání ochranných brýlí je zde povinné.

 • Vaše uši mají ve skutečnosti na starost dva životně důležité smysly: jedním je schopnost slyšet, druhým pak udržovat rovnováhu. Zdravý sluch umožňuje verbální komunikaci, ale i včasné rozpoznání případného nebezpečí prostřednictvím akustických signálů. Vaše schopnost rovnováhy pak umožňuje veškeré vzpřímené pohyby.

 • Dýcháním se myslí vstřebávání kyslíku a resorpce oxidu uhličitého z těla. Nedostatek kyslíku ve vzduchu vede ke sníženému přívodu kyslíku do buněk těla, což omezuje nebo zcela narušuje životní funkce. Nedostatek kyslíku však nelze přímo vnímat pomocí lidských smyslů – vždy je třeba zajistit správnou funkci vašich dýchacích orgánů.