1. Česko
 2. Právní podmínky

3M Česko

Důležité právní informace

 

 • Pozorně si přečtěte tyto Podmínky používání, než začnete tyto webové stránky používat. Váš přístup na tyto webové stránky, jejich používání včetně materiálů na nich zveřejněných je podmíněn Vaším plným souhlasem s těmito podmínkami a jejich dodržováním. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, měli byste okamžitě opustit webové stránky a přestat jakkoliv používat jakékoliv materiály, které jste z nich získali.

 • Mohou platit dodatečná pravidla a podmínky

  Dodatečná pravidla a podmínky se budou vztahovat na obchodní transakce a jakékoliv propagační akce prováděné nebo realizované 3M prostřednictvím této webové stránky. Dodatečné podmínky budou platit pro služby elektronické komunikace jako je zeď , chatovací místnosti nebo jiné komunikační služby nabízené prostřednictvím těchto stránek. Nic obsaženého na této stránce s Právními informacemi nemění ani nedoplňuje jakoukoliv dohodu, která v současné době platí mezi Vámi a společností 3M.

  Ačkoliv jsou tyto Podmínky užívání zamýšleny tak, aby platily obecně pro veškerý obsah nacházející se pod 3m.cz, může tato webová stránka obsahovat další informace o vlastnictví a podmínky užití, jejichž podmínky musí být rovněž zachovávány a dodržovány, protože se vztahují na konkrétní části této webové stránky, pro které jsou určeny. Určité části těchto webových stránek jsou určeny pro zákazníky v konkrétních zemích, jak je naznačeno specifickými odkazy v informační záhlaví webové stránky (například 3M USA, 3M Velká Británie nebo 3M Austrálie). Podmínky užívání specifických regionálních webových stránek se mohou lišit a jsou přístupné na webových stránkách společnosti 3M pro každou konkrétní zemi. Společnost 3M může zrušit nebo změnit jakákoliv práva uvedená na této stránce s právními informace kdykoliv tak, že tuto stránku aktualizuje.

 • Jiná práva duševního vlastnictví

  Vezměte prosím na vědomí, že jakýkoliv produkt, proces nebo technologie, které jsou popsány v materiálech na této webové stránce, mohou být předmětem jiných práv k duševnímu vlastnictví vyhrazených společností 3M a nejsou tímto licencovány. 3M, logo 3M, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard a Thinsulate a většina ostatních názvů značek v tomto webu jsou celosvětové ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti 3M. Ochranné známky jiných společností jsou identifikovány, kdykoliv je to možné, a 3M uznává jejich práva.

 • Uživatelé z řad státní správy USA

  Použití, kopírování nebo zveřejnění vládou Spojených států podléhá omezením uvedeným v DFARS 252.227-7013 (c) (1) (ii) a FAR 52.227-19 a ve veškerých dalších nástupnických předpisech, jež mohou být platné.

 • Omezení odpovědnosti

  INFORMACE OBSAŽENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU VÁM POSKYTOVÁNY ‘TAK, JAK JSOU’, POUZE PRO VNITŘNÍ INFORMAČNÍ ÚČELY A BEZ JAKÝCHKOLIV PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI INFORMACÍ NEBO JINÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY KVALITY, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST 3M ODPOVĚDNA ŽÁDNÉ STRANĚ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO SPOLÉHÁNÍ SE NA INFORMACE NEBO MATERIÁLY ZÍSKANÉ JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZŮ NA NICH UVEDENÝCH, VČETNĚ MIMO JINÉ ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZTRÁTY ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ NEBO ZTRÁTY DAT, I KDYŽ BY BYLA SPOLEČNOST 3M VÝSLOVNĚ INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD, A TO V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PROHLÁŠENÍ, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

  Materiály na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby; a informace budou měněny, aktualizovány a mazány bez předchozího upozornění. Společnost 3M může kdykoliv provádět vylepšení anebo změny produktů anebo programů popsaných v tomto materiálu. Společnost 3M neposkytuje žádné záruky, že tato webová stránka bude fungovat bez přerušení nebo bez chyb ani to, že vady budou opraveny. Společnost 3M nezaručuje, že tyto webové stránky jsou kompatibilní s vaším počítačovým vybavením ani to, že tyto webové stránky nebo jejich server neobsahuje chyby či viry, nebo „trojské koně“ a společnost 3M nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, kterou může utrpět v důsledku takové destruktivní funkce.

  Navíc společnost 3M nečiní žádná prohlášení nebo záruky, pokud jde o webové stránky, na které můžete získat přístup prostřednictvím této webové stránky. Odkazy poskytované společností 3M na těchto stránkách jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí a nelze je považovat za znamení, že společnost 3M podporuje tyto webové stránky nebo jejich obsah.

 • Poskytování informací společnosti 3M

  Obecné informace najdete v Politice ochrany soukromí. Společnost 3M nechce přijímat důvěrné nebo proprietární informace od Vás prostřednictvím této webové stránky, pokud nemáte s 3M uzavřenou písemnou dohodu týkající se sdílení takových informací. Veškeré informace, které 3M získá prostřednictvím svých internetových stránek, s výjimkou Vašich osobních identifikačních údajů, na něž se vztahuje Politika 3M ochrany soukromí, budou považovány za NEDŮVĚRNÉ. TÍM, ŽE ODEŠLETE SPOLEČNOSTI 3M INFORMACE PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JINÝMI ELEKTRONICKÝMI PROSTŘEDKY BEZ UZAVŘENÍ PÍSEMNÉ DOHODY S 3M TÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO POSKYTNUTÍ DAT, BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE 3M MŮŽE POUŽÍT TYTO INFORMACE PRO JAKÝKOLIV ÚČEL, ANIŽ BY JÍ VZNIKLY NĚJAKÉ ZÁVAZKY SMĚREM K VÁM. Pokud chcete dostat informace o tom, jak předložit svůj nápad společnosti 3M, klikněte na ‘Kontaktujte nás‘.