1. Česko
  2. Bezpečnostní listy

Hledání bezpečnostních listů

Hledání bezpečnostních listů

Hledej

Bezpečnostní listy zveřejněné na této webové stránce nemusí splňovat požadavky stanovené legislativou vaší země. Chcete-li získat kopii bezpečnostního listu ve formátu požadovaném právními předpisy vaší země, obraťte se na místní pobočku společnosti 3M nebo volejte +420 848 100 303 {telefonní číslo}, kde získáte více informací.

 

Tipy pro hledání

Bezpečnostní listy pro výrobky 3M jsou k dispozici pro uživatele nebezpečných látek/směsí.

Firma 3M umožňuje přístup k informacím v bezpečnostím listu pod podmínkou, že informace budou zkopírovány jako celek a beze změn, nebude-li předem získán souhlas společnosti 3M, a že ani kopie ani originál nebudou dále prodávány nebo jinak distribuovány s cílem dosáhnutí zisku.

 

Název/číslo výrobku

Můžete zadat kombinaci slov a čísel do pole Název/číslo výrobku, jako jsou názvy výrobků a čísla modelů.

Příklad:  čistič na stůl 573 hledáte-li 3M™ kancelářský čistič na stůl

 

Formát čísla bezpečnostního listu a identifikačního čísla výrobku 3M

Příklad:  10-0157-770-0160-6830-9

 

Čísla bezpečnostních listů

Tato čísla se někdy nacházejí na balení výrobku.

 

Fragmenty

Neznáte celé číslo bezpečnostního listu? Postačí, když zadáte alespoň dvě číslice.

 

Otázky o bezpečnostních listech

Volejte +420 261 380 155, pokud se vám nedaří najít konkrétní informace o bezpečnostním listu.