1. Česko
 2. Ochrana soukromí

Globální zásady ochrany osobních údajů společnosti 3M

Společnost 3M respektuje vaše právo na soukromí. Tyto zásady shrnují, jaké osobní údaje můžeme shromažďovat, a jak můžeme tyto informace používat. Tyto zásady také popisují další důležitá témata týkající se vašeho soukromí a ochrany osobních údajů.

Je zásadou společnosti 3M dodržovat veškeré platné právní předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů. Tento závazek odráží důraz, který klademe na získání a udržení důvěry našich zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů a ostatních, kteří s námi sdílejí své osobní údaje.

Tyto zásady obecně platí pro všechny webové stránky a mobilní aplikace provozované společností 3M nebo jejím jménem a zahrnují 3M subjekty po celém světě (jednotlivě „webová stránka nebo aplikace 3M“). Platí i pro osobní údaje, které může společnost 3M získat jiným způsobem: (i) prostřednictvím produktů a služeb; (ii) při vaší komunikaci s námi jinými prostředky než jsou webové stránky nebo aplikace 3M, například osobně, telefonicky nebo na veletrzích či školeních; a (iii) od našich zákazníků, distributorů, dodavatelů a jiných obchodních partnerů (souhrnně dále jen „Obchodní partneři“).

Různé webové stránky, aplikace, produkty a služby 3M mají však různé účely a funkce. Pokud jsou pro konkrétní webovou stránku, aplikaci, produkt nebo službu 3M vyžadovány další nebo odlišné informace, poskytneme tyto informace samostatně na příslušné internetové stránce, v aplikaci, produktu nebo službě. Každé takové konkrétní informace, zásady nebo prohlášení o ochraně osobních údajů („Specifické prohlášení o ochraně osobních údajů“) tyto zásady doplňuje a mění.

 

 • Obecné principy společnosti 3M pro shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů

  Při každém shromažďování osobních údajů společnost 3M v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy:

  • včas a vhodným způsobem upozorní na své postupy při nakládání s údaji;
  • bude shromažďovat Vaše osobní údaje pouze pro uvedené a oprávněné účely. Údaje, které shromažďujeme, budou relevantní, přiměřené a nebudou přesahovat rozsah účelu, pro který jsou shromažďovány;
  • budeme zpracovávat Vaše osobní údaje způsobem, který je v souladu s účely, pro který byly původně shromážděny nebo ke kterému jste později poskytli souhlas;
  • budeme podnikat komerčně přiměřené kroky k zajištění toho, aby Vaše osobní údaje byly spolehlivé pro jejich zamýšlené použití, byly přesné, úplné a v případě potřeby byly průběžně aktualizovány;
  • nebudeme používat Vaše osobní údaje pro přímý marketing, aniž by Vám byla dána možnost vyjádřit svůj nesouhlas (požadovat "opt-out"); a
  • přijmeme přiměřená opatření, smluvní či jiná, k zajištění přiměřené ochrany Vašich osobních údajů, které jsou zpřístupňovány třetí straně nebo předávány do jiné země, a to včetně předání v rámci společnosti 3M.
 • Osobní údaje, které společnost 3M shromažďuje

  Společnost 3M shromažďuje tyto kategorie osobních údajů:


  • Údaje, které poskytujete
   • Společnost 3M shromažďuje osobní údaje, které nám poskytujete, a které mohou zahrnovat: (i) kontaktní údaje, jako Vaše jméno, název společnosti, pracovní pozice, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo; (ii) doplňující informace o Vás, které nám pomohou Vás lépe poznat, například pohlaví, věk, datum narození, státní příslušnost, profesní sdružení a registrační čísla, informace o Vašem využívání našich produktů a demografické informace; (iii) poznámky, dotazy, požadavky a objednávky, které můžete učinit; (iv) finanční informace nutné pro zpracování plateb při případných nákupech, například informace o kreditní kartě nebo účtu nebo daňové identifikační číslo; (v) přihlašovací údaje včetně případných údajů k účtům sociálních služeb pro účely přihlašování; a (vi) informace o Vašich preferencích, například preferovaný způsob komunikace a typy produktů, které Vás zajímají.
  • Informace, které jsou shromažďovány automaticky z Vašeho zařízení
   • Informace o zařízení a prohlížeči. Společnost 3M může shromažďovat technické informace o Vašem zařízení, například typ zařízení, typ prohlížeče, IP adresu, operační systém a identifikátor zařízení. Společnost 3M tyto informace shromažďuje automaticky z Vašeho zařízení a webového prohlížeče pomocí souborů cookies a podobných technologií.
   • Informace o Vaší komunikaci s námi. Společnost 3M může shromažďovat technické údaje o Vašem využívání webových stránek a aplikací 3M a o Vašich reakcích na naše digitální reklamy a propagační akce, například prohlížený nebo stahovaný obsah, využívané funkce, kliknutí na odkazy, otevírání propagačních e-mailů společnosti 3M a datech a časech těchto reakcí. Společnost 3M tyto informace shromažďuje pomocí souborů cookies a podobných technologií.
   • Informace o poloze. Společnost 3M může shromažďovat informace o poloze včetně přesných informací o poloze v reálném čase pocházejících z Vašeho zařízení a nepřesných informací odvozených například z IP adresy nebo PSČ. Aplikace 3M NEBUDE mít přístup k přesným informacím o poloze v reálném čase z Vašeho zařízení, pokud jí k tomu neudělíte oprávnění.
  • Soubory cookies a podobné technologie:
   • Soubor cookie je soubor informací uložený ve Vašem zařízení při návštěvě webové stránky. Soubory cookies a podobné technologie mohou vylepšit Vaše uživatelské zkušenosti, protože ukládají Vaše preference, přizpůsobují Vám online prostředí, udržují položky v nákupním košíku a někdy Vám poskytnou reklamu přizpůsobenou na míru Vašim zájmům.
   • Další informace

   • Webové stránky 3M využívají „dočasné soubory cookies“. Dočasný soubor cookie Vás neidentifikuje osobně a po zavření prohlížeče zmizí. Pokud například používáte katalog produktů 3M, použijeme dočasný soubor cookie pro informace o tom, které stránky jste si prohlíželi. Podle těchto informací Vám můžeme doporučit jiné produkty, které by Vás mohly zajímat.
   • Webové stránky 3M využívají také „trvalé soubory cookies“. Tyto soubory cookies zůstávají v platnosti i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies zůstávají ve Vašem počítači, dokud je neodstraníte nebo dokud neskončí jejich platnost. Když Vašemu počítači přiřadíme jedinečný identifikátor, můžeme vytvořit databázi Vašich předchozích voleb a preferencí, podle kterých se můžeme automaticky řídit a ušetřit Vám při dalších návštěvách čas a námahu. Když se například po nákupu rozhodnete nakupovat znovu, může si systém pamatovat Vaši dodací adresu a postačí ji potvrdit.
   • V některých zemích je nutné, abyste používání souborů cookies při návštěvě webových stránek 3M schválil. Pokud v takové zemi navštívíte webovou stránku 3M, zobrazíme Vám informace o možnostech, které máte, včetně možnosti přijmout nebo odmítnout některé kategorie souborů cookies. Tato nastavení můžete při dalších návštěvách změnit. Upozorňujeme Vás, že není možné zakázat přijímání některých souborů cookies, které jsou nezbytné pro poskytování služby, kterou jste si vyžádali.
   • Kdykoli v takové zemi navštívíte webovou stránku 3M, můžete po kliknutí na odkaz „Nastavení cookies“ ve spodní části každé stránky zobrazit informace o souborech cookies a změnit nastavení.
   • Při návštěvě webových stránek 3M není vyžadováno, abyste soubory cookies přijímali, pokud však některé z nich odmítnete, nemusíte mít k dispozici všechny funkce stránky.
   • Dále lze nastavení přijímání nebo odmítání souborů cookies upravit i ve Vašem prohlížeči. Můžete si nastavit i upozornění na každé uložení souboru cookie do Vašeho počítače.
   • Analýzy a reklamy. Společnost 3M využívá při snaze lépe pochopit aktivity uživatelů na webových stránkách a v aplikacích 3M analytické služby třetích stran včetně služeb poskytovaných společnostmi Google a Adobe. Další informace o tom, jak údaje o návštěvách partnerských webových stránek a aplikací shromažďují a používají společnosti Google a Adobe, najdete na následujících stránkách:
   • Společnost 3M využívá také reklamní služby třetích stran k poskytování reklam na produkty nebo služby společnosti 3M, které by vás mohly zajímat při návštěvě webových stránek nebo jiných služeb online.
   • Společnost 3M umožňuje vybraným třetím stranám, včetně těchto analytických a reklamních služeb, umístění souborů cookies na naše webové stránky. Tyto třetí strany mohou průběžně shromažďovat informace o Vašich aktivitách na webových stránkách třetích provozovatelů.
   • Tyto třetí strany mohou být členy samoregulačních sdružení v daném oboru, například Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA) nebo European Digital Advertising Alliance (eDAA). Webové stránky pro tyto skupiny poskytují více informací o online inzerci založené na zájmech a o tom, jak se vyloučit z přijímání zájmově orientovaných online reklam od zúčastněných společností.
   • Nesledovat nastavení prohlížeče. Některé prohlížeče mohou navštíveným webovým stránkám vysílat signály „Nesledovat“ („Do Not Track“, „DNT“). Protože neexistuje obecná shoda na tom, jak signály DNT interpretovat, společnost 3M na ně v současné době nereaguje.
  • Informace od obchodních partnerů a jiných třetích stran
   • Společnost 3M shromažďuje osobní údaje prostřednictvím svých obchodních partnerů. Tyto informace mohou zahrnovat kontaktní údaje, například Vaše jméno, název společnosti, název pracovní pozice, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
   • Společnost 3M může osobní údaje získat také z jiných zdrojů třetích stran, včetně veřejně a komerčně dostupných zdrojů. Informace přijaté od obchodních partnerů a z jiných zdrojů třetích stran můžeme kombinovat s údaji, které shromáždíme od Vás nebo z Vašeho zařízení, jak popsáno výše.

  Máte na výběr, jaké osobní údaje společnosti 3M poskytnete. Můžete se rozhodnout námi požadované informace neposkytnout, v takovém případě Vám ale možná nebudeme schopni poskytnout příslušnou službu nebo určitou funkci webové stránky, aplikace nebo produktu 3M.

 • Kdy může společnost 3M Vaše osobní údaje sdílet

  Společnost 3M Vaše osobní údaje nezpřístupňuje, s výjimkou následujících situací:


  • Společnost 3M může Vaše osobní údaje sdílet s dalšími subjekty 3M včetně subjektů v jiných zemích. V takovém případě budou ostatní subjekty 3M Vaše údaje používat v souladu s těmito zásadami, všemi příslušnými specifickými prohlášeními o ochraně osobních údajů a všemi příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a dat.
  • Společnost 3M může Vaše osobní údaje sdílet i s třetími osobami, které najímáme, aby nám poskytovali podpůrné služby. Tyto třetí osoby musí používat osobní údaje, které s nimi sdílíme, pouze aby mohly provádět služby naším jménem a jsou povinny spravovat Vaše osobní údaje v souladu se všemi platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a ochrany dat.
  • V některých případech může společnost 3M Vaše osobní údaje sdílet se třetími osobami, které ve spolupráci s námi poskytují produkty a služby zákazníkům, například s distributory. V takovém případě od našich obchodních partnerů požadujeme, aby údaje používali v souladu s těmito zásadami, všemi příslušnými specifickými prohlášeními o ochraně osobních údajů a všemi příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a dat.
  • Společnost 3M může Vaše osobní údaje sdílet s třetími osobami, pokud v dobré víře uváží, že je sdílení nezbytné: (i) pro dodržování zákonů, předpisů, soudních rozhodnutí nebo jiných právních titulů; (ii) pro odhalování, prevenci a reakci na podvody, porušování práv k duševnímu vlastnictví, porušování smluv, porušování právních předpisů nebo jiné zneužívání webových stránek, aplikací, produktů nebo služeb 3M; (iii) pro ochranu práv a majetku společnosti 3M a ochranu zdraví, bezpečnosti, spokojenosti, práv či majetku Vás nebo jiných osob; nebo (iv) pro podobné účely. Pokud dojde k takové události, podnikneme příslušné kroky k ochraně Vašich osobních údajů.
  • Společnost 3M může Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami v souvislosti s prodejem, koupí, sloučením, reorganizací, likvidací nebo rozpuštěním společnosti 3M nebo obchodní jednotky 3M nebo za podobných okolností. Pokud dojde k takové události, podnikneme příslušné kroky k ochraně Vašich osobních údajů.
  • Společnost 3M může Vaše údaje sdílet s Vaším souhlasem nebo na základě Vašeho požadavku.

  Společnost 3M může interně i se třetími osobami sdílet k jakémukoli účelu anonymizované nebo agregované údaje. Takové informace Vás individuálně neidentifikují.

 • Zabezpečení Vašich osobních údajů

  Vaše osobní údaje budou obecně uloženy v databázích společnosti 3M nebo v databázích spravovaných našimi poskytovateli služeb. Mnohé z těchto databází jsou uloženy na serverech umístěných v USA. Společnost 3M přijímá přiměřená opatření, smluvní či jiná, k zajištění přiměřené ochrany Vašich osobních údajů, které jsou zpřístupňovány třetím stranám nebo předávány do jiné země, a to včetně předání v rámci společnosti 3M.

  Společnost 3M udržuje přiměřené záruky, aby ochránila důvěrnost, bezpečnost a celistvost Vašich osobních údajů. Ačkoliv používáme k ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným vyzrazením, zneužitím či změnami, bezpečnostní opatření, nemůžeme, stejně jako u všech počítačových sítí připojených k internetu, zaručit bezpečnost informací poskytovaných přes internet a nebudeme odpovědní za jakékoliv porušení bezpečnosti mimo naši přiměřenou kontrolu.

 • Odkazy na webové stránky třetích osob a pluginy

  Webové stránky a aplikace 3M mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo mobilní aplikace, které nejsou provozovány společností 3M, a na pluginy ze sociálních mediálních platforem a dalších třetích stran. Příkladem pluginu ze sociálních mediálních platforem může být tlačítko „To se mi líbí“ služby Facebook. Tyto odkazy a pluginy poskytujeme jako službu a neznamenají žádnou podporu činností nebo obsahu souvisejících webových stránek, aplikací ani sociálních mediálních platforem ani žádné spojení s jejich provozovateli. Chcete-li zjistit, jaké informace tyto webové stránky, aplikace a pluginy třetích osob shromažďují, navštivte jejich zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si zkontrolovali zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky, aplikace a sociální mediální platformy, které navštěvujete, před jejich použitím nebo poskytnutím osobních údajů.

 • Přístup k Vašim osobním údajům

  Osobní údaje, které nám poskytnete, můžete zkontrolovat, opravit a aktualizovat pomocí následujícího formuláře.

 • Uchovávání Vašich osobních údajů

  Doba uchovávání Vašich osobních údajů se liší podle účelu a používání shromážděných osobních údajů. Podle zákonných požadavků musíme některé druhy údajů uchovávat po určité (právním předpisem dané) období. Ostatní údaje neuchováváme déle, než je nutné pro účely, pro které byly shromážděny.

 • Děti

  Většina webových stránek a aplikací 3M není určena pro děti do 13 let. Společnost 3M nebude vědomě získávat ani shromažďovat osobní údaje od dětí nebo o dětech do 13 let věku, nebo do relevantního minimálního věku podle požadavků příslušných místních právních předpisů, s výjimkou případů povolených příslušnými právními předpisy.

 • Služby B2B společnosti 3M

  Některé produkty, služby, webové stránky a aplikace 3M jsou určeny pro používání našimi obchodními partnery, včetně našich obchodních zákazníků (dále jen „Služby B2B společnosti 3M“) a jejich používání z Vaší strany spravuje Vaše společnost. V takových případech mohou mít přístup k Vašim osobním údajům shromážděným těmito službami B2B společnosti 3M oprávnění pracovníci Vaší společnosti a Vaše společnost může mít zásady upravující používání takových údajů. Společnost 3M není odpovědná za zásady a postupy svých obchodních partnerů týkající se ochrany a zabezpečení údajů, které se mohou lišit od těchto zásad ochrany osobních údajů a všech příslušných specifických prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud Vaše společnost spravuje Vaše používání služby 3M B2B, obraťte se prosím na Vaši společnost s veškerými otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů, které souvisejí s používáním této služby 3M B2B. V případě konfliktu mezi těmito zásadami a smlouvou uzavřenou mezi společností 3M a jejím obchodním partnerem pro službu 3M B2B, uplatní se ustanovení smlouvy uzavřené mezi společností 3M a jejím obchodním partnerem.

 

 • Další informace pro obyvatele EU

  • Správce údajů a kontaktní údaje
   • Správcem osobních údajů shromážděných podle těchto zásad ochrany osobních údajů je příslušný subjekt 3M ve Vaší zemi a společnost 3M, Compliance and Business Conduct, 3M Center, Bldg. 220-11W-02, St. Paul, MN 55144-1000.
   • Pokud používáte služby 3M B2B, spravované Vaší společností, může být správcem osobních údajů shromážděných těmito službami 3M B2B Vaše společnost. Další informace získáte ve Vaší společnosti.
   • Evropského pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti 3M můžete kontaktovat na následujících kontaktních údajích: Attn. EU Data Protection Officer, 3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgie, e-mail: DPO_EU@mmm.com, telefon: +32 2 7224594.
   • Evropského pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti 3M můžete kontaktovat na následujících kontaktních údajích: Attn. EU Data Protection Officer, 3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgie, e-mail: DPO_EU@mmm.com, telefon: +32 2 7224594.
   • Kontaktní údaje subjektu 3M ve Vaší zemi najdete v centru nápovědy 3M.
  • Zákonný základ 3M pro zpracování Vašich osobních údajů
   • Zákonný základ pro zpracování Vašich osobních údajů společností 3M závisí na účelu zpracování. Pro většinu aktivit týkajících se zpracování osobních údajů, na které se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů, je zákonným základem nutnost zpracování oprávněný obchodní zájem společnosti 3M. Při zpracování osobních údajů v souvislosti se smlouvou nebo s potenciální smlouvou s Vámi je zákonným základem nutnost zpracování pro zajištění splnění smlouvy nebo podniknutí kroků na Vaši žádost před uzavřením smlouvy. Pokud je vyžadováno sdílení osobních údajů s orgány činnými v trestním řízení nebo jinými vládními orgány, činíme tak na základě zákonné povinnosti. Jako zákonný základ můžeme používat i souhlas, a to v případech, kde to považujeme za vhodné nebo v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy, například před shromážděním přesných dat o poloze z Vašeho mobilního zařízení.
   • Další informace

   • Zpracování na základě oprávněných obchodních zájmů. Pokud zpracováváme osobní údaje na základě toho, že zpracování je nutné pro naše oprávněné obchodní zájmy, takové zájmy představují: (i) poskytování, vylepšování a propagace webových stránek, aplikací, produktů a služeb 3M; (ii) komunikace s aktuálními nebo potenciálními zákazníky, ostatními obchodními partnery a jejich individuálními kontakty; (iii) udržování vztahů s našimi zákazníky a ostatními obchodními partnery a jejich individuálními kontakty; (iv) další účely rozvoje podnikání; (v) sdílení informací v rámci skupiny 3M a také s poskytovateli služeb a ostatními třetími osobami; a (vi) zajišťování bezpečnosti našich produktů, služeb a zaměstnanců včetně ochrany proti podvodům.
   • Zpracování na základě splnění smlouvy. Příklady situací, kdy zpracováváme osobní údaje jako nezbytné pro splnění smlouvy, mohou být transakce elektronického obchodování, kdy si na webové stránce nebo v aplikaci 3M zakoupíte pro sebe produkt nebo službu 3M.
   • Zpracování na základě souhlasu. Příklady zpracování, při kterých využívá společnost 3M jako zákonný základ Váš souhlas, zahrnují: (i) shromažďování a zpracovávání přesných informací o poloze z Vašeho mobilního zařízení; (ii) posílání propagačních e-mailů, u kterých je souhlas vyžadován podle příslušných právních předpisů; a (iii) zpracování osobních údajů na webových stránkách nebo v aplikacích 3M pomocí souborů cookies a podobných technologií, kdy je souhlas vyžadován podle příslušných právních předpisů.
   • Zpracování na základě zákonné povinnosti společnosti 3M. Příklady situací, ve kterých společnost 3M musí osobní údaje zpracovávat proto, aby splnila své zákonné povinnosti, zahrnují: (i) placení daní nebo jiných státních poplatků; (ii) poskytování osobních údajů orgánům činným v trestním řízení a jiným vládním orgánům, když to požadují příslušné právní předpisy; (iii) uchovávání obchodních záznamů, v případě kterých je jejich uchovávání požadováno platnými právními předpisy; a (iv) plnění soudních rozhodnutí nebo jiných právních titulů.
  • Další informace o uchovávání Vašich osobních údajů
   • Pro určení doby, po kterou budou Vaše osobní údaje uchovávány v souladu s těmito zásadami, používá společnost 3M například tato kritéria: (i) všechny příslušné zákonné požadavky na uchovávání dat po určenou dobu; (ii) všechny povinnosti uchovávat data týkající se aktuálního nebo potenciálního soudního sporu nebo státního vyšetřování; (iii) všechny požadavky na uchovávání dat v příslušných dohodách s našimi obchodními partnery; (iv) datum Vaší poslední interakce se společností 3M (včetně webových stránek, aplikací a komunikací 3M atd.); (v) dobu mezi Vašimi interakcemi se společností 3M; (vi) citlivost údajů; a (vii) účely shromáždění údajů.
  • Vaše individuální práva
   • V souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unii máte následující práva týkající se Vašich osobních údajů. Tato práva se za různých okolností uplatňují různě: právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo na námitku proti zpracování. Většina těchto práv není absolutní. Níže popisujeme tato práva podrobněji a poskytujeme informace o možnostech jejich uplatňování. Pokud vznesete požadavek na uplatnění Vašich práv, odpovíme Vám do jednoho měsíce, v případě nutnosti však máme možnost toto období prodloužit o další dva měsíce. Pokud dobu na odpověď prodloužíme, oznámíme Vám to do jednoho měsíce od data podání požadavku. Vaše práva můžete uplatnit, když vyplníte tento formulář.
   • Další informace

   • Právo na přístup. Máte právo požádat společnost 3M o potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požádat o přístup k osobním údajům, které zpracováváme, a k následujícím informacím: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracováváme; (iii) příjemci nebo kategorie příjemců Vašich osobních údajů; (iv) předpokládaná doba uchovávání údajů (pokud je to možné), nebo kritéria, podle kterých určujeme dobu uchovávání; (v) Vaše právo požádat o opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování takových údajů; (vi) Vaše právo podat stížnost u dozorového orgánu; (vii) pokud jsme data neshromáždili od Vás, jakékoli informace, které máme k dispozici, o zdroji, od kterého jsme údaje získali; (viii) a informaci, zda Vaše osobní údaje využíváme k jakémukoli automatickému rozhodování, které na Vás má právní nebo jiný významný dopad.
   • Právo na opravu. Máte právo požádat společnost 3M o opravu Vašich osobních údajů, pokud nejsou přesné. Podle účelu zpracování můžete mít také právo na doplnění svých neúplných osobních údajů, včetně poskytnutí doplňujícího prohlášení pro společnost 3M.
   • Právo na námitku proti zpracování na základě oprávněných obchodních zájmů společnosti 3M. Pokud jsou některé Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných obchodních zájmů společnosti 3M, máte právo na námitku proti zpracování těchto osobních údajů společností 3M. Společnost 3M bude Vaši námitku respektovat a zpracování příslušných osobních údajů ukončí s výjimkou následujících případů: (i) máme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují Vaše zájmy, práva a svobody; nebo (ii) potřebujeme ve zpracování osobních údajů pokračovat za účelem zahájení, realizace nebo obrany v právním sporu.
   • Právo na námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu. Pokud společnost 3M zpracovává Vaše osobní data pro účely přímého marketingu, máte právo podat proti takovému zpracování námitku. Pokud toto právo uplatníte, přestane společnost 3M zpracovávat Vaše osobní data pro účely přímého marketingu.
   • Právo na omezení zpracování. V následujících případech máte právo vyžadovat, aby společnost 3M zpracování Vašich osobních údajů omezila: (i) na dobu, kdy společnost 3M ověřuje přesnost Vašich osobních údajů, v případě, kdy zpochybňujete jejich přesnost; (ii) když zpracování Vašich osobních údajů není zákonné a Vy odmítáte jejich odstranění a místo něj po společnosti 3M požadujete omezení zpracování těchto údajů; (iii) když společnost 3M Vaše osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebuje je pro účely zahájení, realizace nebo obrany v právním sporu nebo (iv) po dobu, kdy společnost 3M ověřuje, zda má přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují Vaše zájmy, práva a svobody, když máte námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro oprávněné obchodní zájmy společnosti 3M.
   • Pokud společnost 3M na Vaši žádost omezí zpracování Vašich osobních údajů, Vaše údaje společnost 3M uloží a nadále je bude zpracovávat pouze: (i) s Vaším souhlasem; (ii) pro účely zahájení, realizace nebo obrany v právním sporu; (iii) pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo (iv) z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu. Společnost 3M Vás také informuje před zrušením omezení zpracování.
   • Právo na výmaz. Právo na výmaz nazýváme také „právo být zapomenut“. Společnost 3M můžete požádat, aby Vaše osobní údaje odstranila. Toto právo není absolutní. Společnost 3M musí Vaše osobní údaje na Vaši žádost odstranit pouze v následujících případech: (i) pokud Vaše osobní údaje již nejsou nutné pro účely, pro které je společnost 3M shromáždila nebo zpracovávala; (ii) pokud společnost 3M Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, Vy tento souhlas odvoláte a neexistuje žádný další zákonný důvod pro další zpracovávání Vašich osobních údajů společností 3M; (iii) pokud společnost 3M zpracovává Vaše osobní údaje za účelem svých oprávněných obchodních zájmů, Vy podáte proti zpracování námitku a neexistují žádné oprávněné důvody pro další zpracování Vašich osobních údajů společností 3M; (iv) pokud společnost 3M Vaše osobní údaje zpracovávala nezákonně; nebo (v) pokud musí být osobní údaje vymazány v souladu s povinností podle právních předpisů Evropské unie nebo členského státu, který se na společnost 3M vztahuje.
   • Společnost 3M není povinna Vaše osobní údaje vymazat v rozsahu, v jakém tyto společnost 3M potřebuje zpracovávat za účelem: (i) uplatnění svého práva na svobodu projevu a informací; (ii) splnění zákonných povinností podle právních předpisů Evropské unie nebo členského státu, který se na společnost 3M vztahuje; nebo (iii) pro účely zahájení, realizace nebo obrany v právním sporu.
   • Právo na přenositelnost dat: V následujících případech máte právo získat osobní údaje, které jste poskytli společnosti 3M. (i) zpracování údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu nebo je nutné pro splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností 3M; (ii) zpracování Vašich osobních údajů společností 3M probíhá automatizovanými prostředky a (iii) vyhovění Vašemu požadavku nebude mít nepříznivý dopad na práva a svobody jiných osob.
   • Pokud máte právo přijímat takové osobní údaje a požádáte, aby je společnost 3M poskytla, společnost 3M Vám je poskytne ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
   • Právo na podání stížnosti k dozorovému orgánu. Společnost 3M vynaloží maximální úsilí na vyřízení a řešení případných žádostí nebo stížností, které jí budou oznámeny. Navíc máte právo podávat požadavky nebo stížnosti u kompetentního orgánu pro ochranu údajů. Tím může být dozorový orgán v zemi nebo federálním státě, kde žijete. Nadřízeným kompetentním dozorovým orgánem pro společnost 3M v Evropě je:
   • Komise pro ochranu osobních údajů
    Rue de la Presse 35, 1000 Brusel
    Telefon: +32 (0)2 274 4800
    E-mail: commission@privacycommission.be
    Web: www.privacycommission.be
   • Komise pro ochranu osobních údajů
    Rue de la Presse 35, 1000 Brusel
    Telefon: +32 (0)2 274 4800
    E-mail: commission@privacycommission.be
    Web: www.privacycommission.be
 • Dotazy k těmto zásadám nebo našim prohlášením o ochraně osobních údajů

  Pokud máte dotazy k těmto zásadám nebo specifickému prohlášení o ochraně osobních údajů či k našemu používání Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím evropského pověřence společnosti 3M pro ochranu osobních údajů na adrese:

  Attn. EU Data Protection Officer
  3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgie
  E-mail: DPO_EU@mmm.com
  Telefon: +32 2 7224594

  Attn. EU Data Protection Officer
  3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgie
  E-mail: DPO_EU@mmm.com
  Telefon: +32 2 7224594

 • Změny těchto zásad a našich prohlášení o ochraně osobních údajů

  Změny těchto zásad ochrany osobních údajů a informace o podstatných změnách budou zveřejněny na tomto webu. Společnost 3M si vyhrazuje právo tyto zásady a jakékoli specifické prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli a bez předchozího upozornění změnit nebo upravit. Veškeré změny budou platit pouze pro ty osobní údaje, které shromáždíme po zveřejnění.

  Tyto zásady byly naposledy změněny v květnu 2018.

3M Česko, spol. s r.o. – Informace o ochraně osobních údajů

3M Česko, spol. s r.o.,
se sídlem: Praha 4, V Parku 2343/24, PSČ 14800,
IČ: 41195698,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 3729

Další zpracovatelé osobních údajů:

Společnost 3M Česko, spol. s r.o. Vás tímto informuje, že ve smyslu ustanovení Globálních zásad ochrany osobních údajů společnosti 3M, se třetími osobami, které pro 3M poskytují podpůrné služby, rozumí zejména následující další zpracovatelé:

Sprinx Systems, a.s.
IČO: 26770211
se sídlem: Výchozí 6, 147 00 Praha 4
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 8161
e-mail: obchod@sprinx.com
telefon: 251 014 211
telefon: 251 014 211

a

GIANT interactive s.r.o.
IČO: 27612821
se sídlem: U Prašné brány 1, 110 00 Praha 1
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 118896
e-mail: giant@giant.cz
telefon: 222 311 533
telefon: 222 311 533

 

Podnět / stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů:

Domníváte-li se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávaný v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo domníváte-li se, že byla porušena práva vyplývající Vám z platných právních předpisů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, Tel.: +420 234 665 111, s podnětem či stížností. Úřad pro ochranu osobních údajů Vaše podání prošetří a bude Vás informovat o jeho vyřízení.

Domníváte-li se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávaný v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo domníváte-li se, že byla porušena práva vyplývající Vám z platných právních předpisů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, Tel.: +420 234 665 111, s podnětem či stížností. Úřad pro ochranu osobních údajů Vaše podání prošetří a bude Vás informovat o jeho vyřízení.