1. Česko
  2. Vyhledávání SVHC

Hledání látek vzbuzujících mimořádné obavy

Informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy - vyhledávání článků

Hledáte informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy pro chemický výrobek? Prosím, použijte: Hledání Bezpečnostních listů
Hledej

Tato databáze obsahuje informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) obsažených ve výrobcích. Tyto informace představují nejlepší současné znalosti společnosti 3M. Některé z nich také mohou být založeny na úplných nebo částečných informací poskytnutých společnosti 3M jejími dodavateli. Pro více informací kontaktujte prosím: +420 261 380 155, or email. Také poskytujeme online informace o SVHC pro jiné země v místním jazyce.

Tipy pro hledání

Názvu/čísla produktu

Můžete zadat kombinaci slov a čísel do pole Název/číslo výrobku, jako jsou názvy výrobků a čísla modelů.

Příklad: čistič na stůl 573 hledáte-li 3M™ kancelářský čistič na stůl

 

3M identifikační číslo výrobku

Prosím, zadávejte identifikační číslo výrobku 3M v následujícím formátu: xx-xxxx-xxxx-x nebo xxxxxxxxxxx

Příklad: 42-0023-4049-7 nebo 42002340497

 

Fragmenty

Neznáte celý název nebo identifikační číslo výrobku 3M? Můžete zadat alespoň 2 číslice.