Chlapec dívající se přes vodu
Věda aplikovaná do života. Do každého života.

Jsme odhodlání zlepšit naše podnikání, naši planetu a život každého z nás.

Podívejte se jak

Udržitelnost ve 3M

Zachování naší planety i našeho podnikání znamená chránit přírodní zdroje a povzbuzovat jedince i komunity po celém světě k podpoře pokroku. Znamená to najít rovnováhu mezi ekonomickými, ekologickými a sociálními faktory při řešení globálních výzev. A zejména to znamená spojit se pod společným cílem: zlepšit všechny životy.

 

Naše strategie

 

 • Naším cílem v oblasti udržitelnosti je podporovat individuální růst po celém světě a při tom neustále rozšiřovat naše podnikání. Znamená to řešit globální výzvy, jako je dostupnost a zajištění energií, nedostatek surovin, lidské zdraví a bezpečnost, vzdělání a rozvoj, a při tom brát ohled na naši vizi růstu.

  • Technologie 3M napomáhající rozvoji každé firmy
  • Výrobky 3M obohacující každou domácnost
  • Inovace 3M zlepšující každý život

  Tak jako mnohé jiné organizace se snažíme najít rovnováhu mezi třemi klíčovými pilíři udržitelného rozvoje:

  • Ekonomický úspěch: Vyvíjet diferencovaná, praktická a důmyslná řešení problémů udržitelnosti.
  • Ochrana životního prostředí: Poskytovat praktická a efektivní řešení a produkty, které budou řešit problémy s ochranou životního prostředí.
  • Společenská odpovědnost: Neustále diskutovat s klíčovými zainteresovanými stranami, jak bychom mohli zlepšit naše udržitelné postupy.

  Zjistit více o tom, jak řešíme globální výzvy.


Cíle a pokroky

 

 • Jediná věc, kterou máme raději než skvělý nápad, jsou skvělé výsledky. Pokud jde o udržitelný rozvoj, dokonalost leží v důkazech. Od snížení emisí skleníkových plynů o 57 % po snížení spotřeby vody a uvolňování méně škodlivých látek, naše snahy v oblasti udržitelnosti už mají své výsledky. Čtěte více.


Vzkaz od našeho CEO

 

 • Inge Thulin, CEO

  Od roku 1902 společnost 3M zlepšuje životy. Ohledy na společnost a životní prostředí jsou nejdůležitějším rysem naší identity a promítají se i do naší vize:

  • Technologie 3M napomáhající rozvoji každé firmy
  • Výrobky 3M obohacující každou domácnost
  • Inovace 3M zlepšující každý život

  S podniky ve více než 70 zemích — a 55 000 produkty prodávanými téměř ve 200 zemích — jsme složitě vpleteni do globální ekonomiky a hluboce zakořeněni v lidstvu. Nikdo není nikdy příliš vzdálen od výrobku 3M, a to nám dává sílu něco změnit v každém městě, v každé vesnici, u každého člověka.

  Překotný rozvoj komunikací rychle slučuje náš svět do globální komunity se sdílenými hodnotami. Společně čelíme nejistotám, pokud jde o dostupnost energie a změny klimatu, kvalitu a dostupnost vody, nedostatek surovin, vzdělávání, rozvoj a lidské zdraví a bezpečnost.

  Je jasné, že tato globální dynamika ohrožuje udržitelný růst budoucích generací, což je důvod, proč 3M využívá svých největších předností — nápadů a inovací —k řešení těchto problémů.

  V různých odvětvích, od zdravotnictví, přes elektroniku až po automobilový průmysl, vynalézáme technologie, díky kterým je každodenní život snazší, bezpečnější a více naplňující. Mezi některé z nedávných způsobů, jak jsme použili naše nápady a inovace pro udržitelnější budoucnost, patří například:

   

  • V roce 2014 bylo naše celosvětové úsilí v oblasti zachování energií oceněno cenou ENERGY STAR® Americké agentury pro ochranu životního prostředí. Společnost 3M získala toto ocenění 10 let po sobě, což se nikomu v našem segmentu nepodařilo. Jsme také, opět, zahrnuti do indexu udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index – což je čest, kterou máme od jeho zavedení v roce 1999.
    
  • Vyvinuli jsme a uvedli na trh rostoucí počet výrobků zaměřených na udržitelnost, včetně energeticky úsporných fólií pro tablety, zelenějších lístků Post-it®, vzduchotěsných zábran pro budovy, grafických fólií Envision®, zdravotnického informačního systému 360 Encompass ™ a energeticky úsporných oceňovaných technologií LED.
    
  • Pokračující úspěch našeho programu Prevence znečištění se vyplácí, který již zabránil téměř vypuštění téměř 2 milionů tun znečišťujících látek do vzduchu nebo vody, a snížení našich celosvětových emisí skleníkových plynů o 57 procent od roku 2002 do roku 2013 v absolutních hodnotách (i když se tržby společnosti za stejné období zvýšily o 30 procent).
    
  • Pokračující podpora ochrany a obnovy životně důležitých ekosystémů po celém světě. Ve spolupráci s partnery jako je The Nature Conservancy poskytla nadace 3M více než 21 milionů dolarů k zachování více než 1 milionů akrů.
    
  • V roce 2013 jsme po celém světě darovali více než 61,6 milionů $ v hotovosti i v nepeněžních darech.
    
  • Počátkem roku 2014 jsme se připojili k iniciativě Global Compact Spojených národů. I když společnost 3M vždy jednala v souladu se základními hodnotami reprezentovanými touto iniciativou, jsme hrdí na to, že jsme formalizovali náš závazek dodržovat jejích 10 zásad v oblastech lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci a posilovat naše partnerství s touto organizací.

  Ačkoliv oslavujeme naše úspěchy, jsme si vědomi velikosti globálních výzev, kterým musíme čelit. Nebude to snadné a bude to vyžadovat posun v tom, jak působíme, jak činíme dlouhodobá rozhodnutí a jak spolupracujeme. My ale pevně věříme, že prostřednictvím spolupráce s našimi zákazníky a partnery a podporou vlastní tvořivosti a zaujetí jednotlivých lidí můžeme nastartovat transformační změny nezbytné pro úspěch podnikání i společnosti.

  Členové rodiny 3M jsou angažovaný tým čítající 89 500 členů připravených podílet se na udržitelnější budoucnosti. S tímto cílem budeme navrhovat výrobky, které podpoří úsilí našich zákazníků v oblasti udržitelnosti, budeme zavádět udržitelné postupy napříč našeho dodavatelského řetězce a, co je možná nejdůležitější, spojíme se pod společným cílem.

  Jsem hrdý na to, že jsem členem rodiny 3M a jsem nadšen z role, kterou 3M může sehrát při zlepšení života kohokoliv, kdekoliv.

  Inge G. Thulin
  Předseda, prezident a CEO