Ochrana zraku pro opravu po havárii

 • Při práci v lakovně či karosárně jsou vaše oči vystaveny různým zdrojům nebezpečí, např.

    

  • riziko mechanického poranění, tj. odlétajícími úlomky či brusným prachem
  • riziko chemického poranění, tj. stříknutí či výpary

   

  Pro své vlastní dobro vždy používejte ochranu očí, pokud existuje možnost, že budete vystaveni těmto nebezpečím!

  Pro některé práce je povinné používat ochranu očí, např. příprava a stříkání laku. Laky často obsahují látky, které mohou být škodlivé pro vaše oči i při malém zásahu.

Při stříkání laku je často doporučeno používat kombinované masky, které obsahují ochranu respirátorem a ochranu očí/obličeje.

 • Ochranné brýle
 • Ochranné brýle
 • Pokročilá ochrana obličeje a dýchacího ústrojí