oprava SMART

Oprava SMART po havárii

 • Oprava SMART po havárii

  Oprava SMART je kombinace cenově výhodných technik, kterou lze použít, pokud je opravovaná plocha menší než list papíru A4.

SMART Proces opravy


Step by step process for SMART repairs


 • Krok 1 – Vyhodnocení poškození a očištění povrchu

  Krok 1 – Vyhodnocení poškození a očištění povrchu

  Vyhodnoťte místo a velikost poškození a vhodnou barvu pro opravu SMART (MYSLETE V MALÉM).

   1. Omyjte a předběžně očistěte celý panel pomocí 3M™ Profesionálních panelových utěrek 34567 a vhodného čističe.
   2. Na celý panel naneste brusivo 3M™ Perfect-it III™ Fast Cut Plus Compound 50417 – a 3M™ Perfect-it III™ Extra jemné pasty 80349, pokud se jedná o tmavou barvu – aby byl panel jako dříve a měl čerstvě nalakovaný vzhled.

   Tento krok je klíčový pro dosažení přilnavosti laku zejména v oblasti prolnutí. Je nezbytné zcela odstranit veškeré stopy povětrnostních vlivů

 • 2. krok – Příprava povrchu

   1. Defekt vybruste pomocí 75mm brusného kotouče 3M™ Hookit™ Cubitron II – 150+ / 220+. Vždy začínejte nejjemnější možnou třídou. Poznámka: Použití kotoučů o průměru 75 mm pomáhá minimalizovat velikost opravovaného místa.

    Pokud je třeba vyplnit prohlubeň, použijte vhodnou výplň, naneste suchý kontrolní pudr 3M a vybruste pomocí 75mm brusného kotouče 3M™ Hookit™ Cubitron II 220+.
   2. Okolí místa opravy vybruste pomocí fialového kotouče 3M™ Hookit™ P400 – 75 mm
   3. Oblast dále rozšiřte pomocí jemného dokončovacího kotouče 3M™ Trizact™ 75 mm, P3000

    Pracujte s ohledem na minimalizaci, celá broušená oblast by neměla být větší než papír formátu A4!
 • Krok 3 – Maskování

  Krok 3 – Maskování

  Podle místa poškození existuje několik technik a produktů maskování.

  Zakryjte okolní oblast pro ochranu proti postříkání, ale nechte si dostatečně velkou oblast pro opravu, aby nedošlo ke vzniku ostrých křivek laku, které by bylo nezbytné odstraňovat později. Skvělým produktem, který vám pomůže dosáhnout hladších přechodů vnějších oblastí, je 3M Přechodová páska pro hladké přechody.

 • Step 4 - Primer Application

  4. krok – Aplikace základního nátěru

  Základní nátěr naneste podle doporučení výrobce nátěru.

  Použijte ideálně produkt 3M Accuspray™ s Mini PPS™, který umožňuje efektivní využití produktu s minimem odpadu. Přestřik musí zůstat minimální, aby byla plocha opravovaného místa co nejmenší.

 • Step 5 - Primer Sanding

  5. krok – Broušení základního nátěru

  Základní nátěr vybruste pomocí 75mm fialového brusného kotouče 3M™ Hookit™ P400 / P500.

 • Krok 6 – Aplikace laku

  Krok 6 – Aplikace laku

  Aplikujte lak dle doporučení výrobce laku. Efektivní aplikace laku se provádí pomocí 3M Systému pro aplikaci laku v závislosti na velikosti opravy – doporučen je systém 3M Midi, nebo Mini PPS™, které maximálně využijí lak a redukují množství odpadu.

  Tip: Shoda s těkavými organickými látkami znamená, že nejmodernější schválené místní systémy prolnutí jsou nyní aerosoly, které se aplikují po bezbarvém laku před sušením. To znamená, že prolnutí vyžaduje přizpůsobení pro schválené produkty. Viz doporučení vašeho výrobce laků.

 • Krok 7 – Oprava laku a konečná povrchová úprava

  Krok 7 – Oprava laku a konečná povrchová úprava

  Ideálně by malá opravovaná plocha neměla být leštěna, protože obvykle vyžadovaný aerosol pro místní prolnutí se nanáší ve velmi tenké vrstvě, která leštění nevydrží. Pokud je nezbytné, použijte 3M™ Perfect-it™ Extra jemnou pastu Plus Compound se svinutou žlutou podložkou s barevným kódem. Nastavte nástroj na nejnižší možné otáčky a pracujte velmi opatrně.