Ochrana dýchacích cest pro opravu po havárii

 • Aby bylo vždy zajištěno dostatečné množství kyslíku pro vaše zásadní životní funkce, potřebuje naše tělo pravidelný přísun čerstvého vzduchu. Při přípravě na lakování a během aplikace laku/tmelu/základního nátěru je naše tělo vystaveno potenciálně škodlivým látkám, které mohou poškodit naši dýchací soustavu a plíce.

    

  Dýchání – naše nejdůležitější tělesná funkce – potřebuje ochranu před

  • Částicemi – např. prach („P-filtr“)
  • Výpary, jako jsou těkavé organické sloučeniny/rozpouštědla – („A-filtr“)
  • Postříkáním – A2P2 – kombinace filtrů

Částice, jako prach nebo určité kapalné látky, lze odfiltrovat ze vzduchu pomocí částicových masek. Výpary a plyny se filtrují pomocí aktivního uhlí.

Masky s částicovým filtrem se klasifikují podle objemu a třídy absorpce – třídy P1 až P3, kde P3 je nejvyšší úroveň ochrany.

Filtry s aktivním uhlím jsou rovněž takto klasifikovány, avšak pouze pomocí 2-A tříd, kde A2 je nejvyšší.

Typický filtr pro stříkání laku je A2P2, protože jste vystaveni částicím a zároveň výparům.

Pamatujte: Je zásadní pravidelně měnit filtr vaší respirační ochranné pomůcky – nasycený filtr přestává fungovat a neochrání vás!

Částicové filtry při zanesení ztěžují dýchání. Filtry s aktivním uhlím je dobré měnit alespoň vždy po 40 hodinách používání. Zanesení těchto filtrů si nevšimnete.

Individuální výběr provádějte vždy v souladu s vašimi konkrétními národními směrnicemi a směrnicemi vaší dílny – následuje pouze hrubé doporučení. Rovněž vždy dodržujte veškeré pokyny a nařízení pro používání respirační ochrany

 • Filtr P1 (FFP1)

  Pro krátké broušení s netoxickým prachem

 • Filtr P2 (FFP2)
  Filtr P2 (FFP2)

  Pro standardní broušení nebo svařování (popřípadě s přidanou ochranou proti ozonu!)

 • Filtr P3 (FFP3)

  Pro práce s vysokou koncentrací prachu, také omezené množství toxického prachu. V případě pochybností používejte kompletní ochranu s přívodem čerstvého vzduchu.