Obrázek lepidla nanášeného na těsnění.

Základy lepení: Úvod do adhezního inženýrství

Věda o lepení

 • Principy vědy o lepení tvoří věda o povrchových vlastnostech, geometrie spoje a adhezivní chemie.

  Základním požadavkem lepeného spoje je spojení dvou materiálů tak, aby vydržely namáhání, jemuž budou při používání vystaveny. Používání lepidel není tak intuitivní, jak by se mohlo zdát: věda o lepení je multidisciplinární obor vyžadující znalosti v oblasti chemie, fyziky, mechaniky a reologie, projekce a inženýrství.

  Věda o lepení, neboli adhezní inženýrství je tvořena třemi důležiými částmi, jejichž kombinace tvoří základ výběru lepidla.

 • Věda o povrchových vlastnostech

  Chemické složení povrchu určuje, jestli lepidlo vytvoří dostatečný kontakt, který umožní vznik spoje. Fungování spoje je určeno jedinečnými faktory, jako je čistota a textura povrchu. Věda o povrchových vlastnostech zkoumá tyto a jiné charakteristiky, které mají vliv na povrch podkladu.

 • Chemie lepidel

  Jedinečná adhezní schopnost příslušného lepidla ovlivňuje jeho vhodnost pro danou aplikaci lepení. Při schopnosti lepidla přilnout k povrchu hrají hlavní úlohu jeho chemické vlastnosti. Různé chemické vlastnosti budou přitom rozdílně reagovat na zátěž – namáhání, teplotu a typ prostředí.

 • Geometrie spoje

  Geometrie spoje, neboli tvar spoje bude mít vliv na fungování lepeného spoje, stejně jako směr a intenzita namáhání. Lepidla reagují na namáhání jinak než mechanické nebo tepelné upevňovací prvky. Rozdíl je také v typu podkladu a chemických vlastnostech lepidla.


Formy lepidel a lepicích pásek

 • Přečtěte si o různých formách lepidel a lepicích pásek a jejich použití při navrhování produktů.

  Lepidlo je látka používaná k vzájemnému spojení dvou materiálů. K některým běžným formám patří jednosložková a dvousložková lepidla, tavná lepidla a reaktivní tavná lepidla a lepidla na bázi rozpouštědla nebo na bázi vody.

  Lepicí páska je fólie nebo papír s lepicí vrstvou na jedné nebo obou stranách, používané k připevňování nebo lepení materiálů. Mezi některé formy lepidel používané k trvanlivému spojování patří transferové lepicí pásky, oboustranné pásky a pěnové pásky nebo rozebíratelné upevňovací prvky.

  Více informací o formách lepidel


Lepení dvou materiálů

 • Přečtěte si o různých faktorech, které přispívají k vytvoření účinného lepeného spoje. Obrázek řezu lepeným spojem.

  Lepení je metoda používaná ke spojení dvou materiálů do montážního celku. Lepení lze použít i jako doplněk tradičních metod tepelného nebo mechanického spojování, jako je svařování, nebo spojování pomocí šroubů, vrutů či nýtů.

  Základním požadavkem lepení je spojení dvou materiálů tak, aby vydržely namáhání, jemuž budou tyto materiály při používání vystaveny. Lepení je důmyslný proces, při němž spolu vzájemně působí několik faktorů podílejících se na úspěšném výsledku.


Měření přilnavosti

 • Přečtěte si, jak vědci zabývající se přilnavostí určují schopnost lepeného spoje vydržet namáhání při aplikaci. Grafické znázornění odtrhávaného lepeného spoje.

  Vědci zabývající se přilnavostí zkoumají pevnost lepeného spoje, aby určili jeho schopnost vydržet namáhání při používání.

  K pochopení pevnosti lepeného spoje nám pomůže vědět, jak u takového spoje funguje přilnavost. Nejběžnějším způsobem měření přilnavosti lepeného spoje je odtržení tohoto spoje. Síla potřebná k odtržení spoje (odlupu) umožňuje konstruktérům představit si, jak bude lepidlo v dané aplikaci fungovat.

  Více informací o pevnosti lepených spojů