Pevnost lepeného spoje

Lepidla a lepicí pásky poskytují v porovnání se svary a mechanickými upevňovacími prvky jedinečné výhody bez ztráty pevnosti. Přečtěte si, jak se měří a zkouší pevnost lepeného spoje a jaké různé faktory je třeba brát v úvahu při výběru lepidla pro příslušnou aplikaci.

Měření pevnosti lepeného spoje

 • Nejběžnějším způsobem měření pevnosti lepeného spoje je odtržení tohoto spoje. Obrázek odlupu lepené vazby.

  Vědci zkoumají jednotlivé mechanismy přilnavosti, které hrají roli při fungování lepeného spoje.

  Změření „fungování přilnavosti” daného lepeného spoje pomůže určit pevnost výsledného celku spojeného pomocí lepení. Nejběžnějším způsobem měření přilnavosti lepeného spoje je odtržení tohoto spoje. Síla potřebná k odtržení spoje (odlupu) umožňuje konstruktérům představit si, jak bude lepidlo v dané aplikaci fungovat.

Vědci měří fungování přilnavosti (adhezní síly) odtržením daného lepeného spoje.

Přilnavost a soudržnost společně vytvoří silnou vazbu

 • Přečtěte si o velmi odlišných zónách uvnitř lepeného spoje. Obrázek řezu spojem.

  Přilnavost

  Přilnavost je mezipovrchová síla vznikající mezi lepidlem a podkladem a obvykle jde o nejdůležitější faktor při navrhování celku se silnou lepenou vazbou. Přilnavost však není jediným rozhodujícím faktorem při vzniku účinného lepeného spoje. I když použijete nejtužší lepidlo na světě, nebude lepený spoj fungovat, pokud lepidlo k povrchu podkladu nepřilne.

 • Soudržnost (Koheze)

  Soudržnost (koheze) je vnitřní pevnost lepidla – schopnost držet pohromadě při zatížení. Čím větší je soudržnost, tím pevněji lepidlo drží. Soudržnost závisí na chemickém složení lepidla, je různá pro tlakocitlivá lepidla a pro strukturální epoxidová a akrylátová lepidla.

  Je důležité zohlednit, jakým typům zatížení má být lepený spoj vystaven. K běžným typům námahy patří smyk, rozpor, odlup a tah. Při volbě lepidla je dobré znát intenzitu a frekvenci namáháni, jakým bude spoj vystaven.

Při výběru lepidla je důležitá povrchová energie podkladu

 • Přečtěte si, jak smáčivost pomáhá při výběru lepidla u podkladů s nízkou nebo vysokou povrchovou energií. Obrázek kapky vody dopadající na povrch. Voda se rozteče, což znamená vysokou povrchovou energii povrchu podkladu.

  Povrchová energie je fyzikální vlastnost povrchu materiálu, která určuje, zda lepidlo dokáže k povrchu dostatečně přilnout. U materiálu s vysokou povrchovou energií se tekutina smočí neboli rozteče po povrchu. U materiálu s nízkou povrchovou energií se bude kapalina držet pohromadě a shlukovat do kapek. Lepidlo musí podklad dobře smáčet, aby vytvořilo spoj.

  Při volbě nejvhodnějšího lepidla je důležité znát povrchovou energii všech podkladů v sestavovaném celku a jak dobrou smáčivost budou při aplikaci lepidla mít. Je třeba vzít v úvahu i čistotu povrchu, neboť některá lepidla vyžadují vysokou míru čistoty podkladu.