Obrázek několika lepidel od společnosti 3M – lepidla ve spreji, tavná lepidla, lepicí pásky a lepicí tmely.

Formy lepidel a řada lepidel 3M

Základní princip lepení je od vynálezu prvního lepidla z březové smůly stále stejný: použití tekutého materiálu ke spojení dvou podkladů k sobě. V dnešní době dospěl pokrok v syntetických materiálech i materiálech odvozených od přírodních látek při vytváření průmyslových lepidel ke dvěma obecným formám lepidla. Nejběžnějšími typy průmyslových lepidel jsou tekutá lepidla a lepicí pásky.


Tekutá lepidla

Díky fyzikální změně nebo chemické reakci vytvoří tekuté lepidlo nanesené mezi dva podklady pevný materiál, který spojí podklady k sobě. Tekutá lepidla jsou k dostání v několika formách. Díky tomu mají výrobci možnost nabídnout zákazníkům tekutá lepidla, která budou splňovat různé technické požadavky.

  • V případě dvousložkového reaktivního lepidla se složka A smíchá se složkou B a výsledná chemická reakce dá vzniknout výsledné lepené vazbě.

  • Jednosložková reaktivní lepidla obsahují jedinou složku, která chemicky reaguje, nejčastěji při vystavení působení tepla, světla nebo vlhkosti.

  • Tavná lepidla jsou při pokojové teplotě pevná, ale aplikují se v roztavené formě. Když se lepidlo vrátí do prostředí s pokojovou teplotou, znovu ztuhne a vytvoří lepený spoj.

  • Reaktivní tavná lepidla jsou jedinečná lepidla spojující vlastnosti tavných lepidel i reaktivních jednosložkových lepidel.

  • Lepidla na bázi rozpouštědla a na bázi vody používají k nanesení lepidla na podklad tekutý nosič (rozpouštědlo nebo vodu). Nosič se odpaří a lepidlo zůstane. Běžně jsou k dostání například v tubách, kbelících nebo plechovkách s aerosolem.


Lepicí pásky

Pásky jsou tlakocitlivá lepidla neboli „PSA” nabízející zákazníkům řešení s přidanou hodnotou, protože dodavatel může materiály předem ovlivnit. Zákazník obdrží zcela vytvrzený materiál s viskoelastickými vlastnostmi, které jsou potřebné k tomu, aby oba materiály držely pohromadě, často vyvinutím tlaku.

  • Vrstva tlakocitlivého lepidla je spojena se snímatelnou krycí vrstvou. Tyto pásky jsou k dostání i jako „oboustranné”, se snímatelnou vrstvou na obou stranách.

  • Tlakocitlivé lepidlo je nalaminované na obou stranách nosiče. To umožňuje, aby páska měla na každé straně jiný způsob fungování.

  • Tlakocitlivá lepicí páska má na každé straně pěnového nosiče nalaminované tlakocitlivé lepidlo (např. akrylové, polyuretanové, polyetylenové). To umožňuje, aby páska měla na každé straně jinou funkci a pěna navíc poskytuje jedinečné vyplňovací nebo elastomerické vlastnosti.

  • Tlakocitlivé lepidlo je nalaminované na mechanicky spojovací systém se snímatelnou vrstvou.


Spojitá řada lepidel a lepicích pásek

Nekonečná škála různých požadavků na návrhy výrobků vedla k vývoji širokého sortimentu lepidel a lepicích pásek v různých formách. Tento široký sortiment představuje spektrum technologií lepení označovaný ve společnosti 3M jako spojitá řada lepidel a lepicích pásek. Spojitá řada lepidel a lepicích pásek představuje řadu od odstranitelných tlakocitlivých lepidel podobných lepidlům používaným u samolepicích bločků Post-It® až po vysoce pevná vytvrzovaná epoxidová lepidla používaná k lepení dílů v leteckém průmyslu.

Obrázek široké škály forem a vlastností lepidel a ve spojité řadě lepidel 3M.