Zavření  

Zašlete nám zprávu

Děkujeme za váš zájem o 3M. Abychom vám pomohli efektivně spravovat a reagovat na váš dotaz, zdvořile vás žádáme o poskytnutí některých klíčových informací, včetně vašich kontaktních údajů. Informace, které poskytnete, budou použity k odpovědi na vaši žádost e-mailem nebo telefonicky zástupcem společnosti 3M nebo jedním z našich autorizovaných obchodních partnerů, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3M.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Poslat zprávu

Děkujeme, že jste kontaktovali společnost 3M

Obdrželi jsme vaši zprávu a nyní váš dotaz prošetřujeme
Některý z našich zástupců vás kontaktuje telefonicky nebo e-mailem

An error occurred.

Spojování materiálů a lepení

Konstruktéři a technici mají za úkol vylepšovat návrhy a výrobní procesy každým dnem. 3M pásky a lepidla umožňují použít celou řadu materiálů, což má příznivý dopad na estetiku, hmotnost a celkovou kvalitu konečného výsledku. Tato lepidla a pásky umožňují zákazníkům vyrábět produkty kreativními a efektivními způsoby. Lepidla a pásky 3M lze použít pro širokou škálu aplikací a podkladů. Rádi vám pomůžeme najít nejlepší řešení pro váš proces spojování materiálů.


Manipulace se dvěma kovovými díly natřenými tekutým lepidlem, které mají být slepeny.
Prozkoumejte nové způsoby spojování materiálů
PTEJTE SE ODBORNÍKA

Lepidla a pásky pro průmyslové spojování materiálů

Existuje sice více způsobů, jak navrhovat a vyrábět produkty, ale lepidla a pásky 3M nabízejí ve srovnání se svařováním a mechanickým spojováním jedinečné výhody.

 • Nýtování vs. lepení plechů

  Tradiční spojovací prvky vs. lepení

  Svařování je standardní průmyslový postup u těžkých montáží. Vyžaduje ale odbornost a často nebývá vhodné pro spojování odlišných podkladů (např. hliníku a oceli). Šrouby umožňují přesné seřízení kroutícího momentu a jsou rozebíratelné a vyměnitelné. Vyžadují však vyvrtání otvorů v podkladu. Šrouby se používají běžně. Nemusí ale vydržet velké napětí a mohou podléhat korozi. Další populární možností jsou nýty. K jejich aplikaci je však nutný přístup z obou stran a nejlépe se uplatňují u podkladů z podobného materiálu. Výhodou pájení je elektrická vodivost, ale jinak tento typ spojení nebývá mechanicky odolný.

  Naproti tomu lepidla a pásky mohou jako alternativa k tradičním metodám nabídnout mnoho výhod. Například tekutá lepidla dokáží zatéct do spoje, přizpůsobit se jeho tvaru a vyplnit mezery. Obvykle vytváří pevné spoje. Pásky zajišťují spoji konzistentní tloušťku a velikost. Zajišťují okamžitou manipulační pevnost a umožňují snadnou montáž. Pásky i lepidla se dodávají v různých formách, což zvyšuje flexibilitu projektování a výroby. Kromě různých formátů disponují pásky a lepidla různou pevností, aby co nejlépe fungovaly na široké škále podkladů a vyhověly nejrůznějším konstrukčním požadavkům.

  Průmyslová lepidla poskytují oproti jiným průmyslovým metodám spojování klíčové výhody, k nimž patří:

  • Eliminují potřebu vrtání děr, čímž snižují pracovní náklady a koncentraci namáhání.
  • Umožňují použít tenčí a lehké materiály, čímž snižují hmotnost a energetickou náročnost konečného produktu.
  • Rovnoměrně rozkládají namáhání po celém spoji a optimalizují tak celkovou funkci.
  • Umožňují spojovat různorodé materiály a vytvářet tak nová konstrukční řešení, která jsou navíc chráněná proti korozi.
  • Umožňují provést současně s lepením i utěsnění, čímž se eliminují některé kroky montážního procesu.
  • Snižují vibrace konečného produktu a zvyšují tak spokojenost zákazníků.

Co vzít v úvahu při použití lepidel a lepicích pásek

Aby vznikl pevný spoj, musí lepidlo zatéci do povrchů obou podkladů. Proto je nezbytné zohlednit při volbě lepidla povrchovou energii a čistotu podkladů. Kromě toho musí mít lepidlo dostatečnou kohezní pevnost, aby vyhovovalo potřebám aplikace. Při výběru podkladů pro váš výrobek můžete ve spolupráci se společností 3M zvolit také nejvhodnější lepidlo pro vaši aplikaci.

 • Animace ilustrující vliv povrchové energie na smáčivost. Kapka vody přichází do styku s povrchem a roztéká se po něm.

  Povrchová energie, smáčivost a přilnavost

  Povrchová energie je fyzikální vlastnost povrchu materiálu, která určuje, zda lepidlo dokáže k povrchu dostatečně přilnout. U materiálu s vysokou povrchovou energií se tekutina rozteče po povrchu. U materiálu s nízkou povrchovou energií se bude kapalina držet pohromadě a shlukovat do kapek. Lepidlo musí podklad dobře smáčet, aby vytvořilo spoj.

  Při volbě nejvhodnějšího lepidla je důležité znát povrchovou energii všech podkladů a jak dobrou smáčivost budou při aplikaci lepidla mít. Dalším faktorem ovlivňujícím smáčivost podkladu je jeho čistota. Některá lepidla vyžadují vysoký stupeň čistoty podkladu, jiné si poradí i s méně čistým podkladem.

 • Animace roztahování lepeného povrchu. Lepidlo nevydrží a spojené podklady jsou odděleny.

  Soudržnost

  Soudržnost (koheze) je vnitřní pevnost lepidla, jeho schopnost držet pohromadě při zatížení. Čím větší je koheze, tím pevněji lepidlo drží. Je důležité zohlednit, jakým typům zatížení má být lepený spoj vystaven. K běžným typům námahy patří smyk, rozpor, odlup a tah.

  Soudržnost (koheze) závisí na chemickém složení lepidla. Soudržnost lepidel se velmi liší. Na jednom konci jsou tlakocitlivá lepidla a na druhém lepidla strukturální epoxidová a akrylátová. Při volbě lepidla s nejvhodnější soudržností pro daný úkol je dobré znát intenzitu a frekvenci namáháni, kterým bude aplikace vystavena.


Typy podkladů

Díky komplexním znalostem různých podkladů a široké nabídce lepidel a pásek vám společnost 3M pomůže najít to nejlepší konstrukční řešení.

 • Kov

  Kovy, zejména ty běžné, jako ocel nebo hliník, jsou pevné, odolné, snadno zpracovatelné, nákladově efektivní a široce průmyslově využívané. Mají vysokou povrchovou energii a při vhodné přípravě povrchu se obvykle se snadno spojují. Mnoho výhod lepení, jako je vyplňování mezer a zaizolování podkladů, se projeví zvláště u spojování kovů.

 • K těm patří podklady jako sklo, keramika a beton, a také přírodní materiály, jako dřevo, textil, kůže a kámen. Tyto materiály mají středně vysokou povrchovou energii a lze je celkem snadno spojovat, ale každý z nich má specifické požadavky na přípravu povrchu a čistotu. 3M nabízí lepidla speciálně určená pro lepení každého z těchto materiálů.

 • Jedná se obecně o pevné, tuhé plasty, které jsou odolné vůči vysokým teplotám a bývají dražší. Patří mezi ně polykarbonát, ABS, uretanová pěna, mnoho kompozitních materiálů a většina barev. Mohou procházet intenzivním zpracováním a není příliš obtížné je spojit. Problémy však mohou působit některá specifika jejich složení například separační činidla.

 • Plasty s nízkou povrchovou energií (LSE) mají inherentní odolnost proti smáčení, což klade větší nároky na pečlivý výběr lepidla. Patří mezi ně polypropylen, polyetylen, polystyren a mnoho práškových barev. Společnost 3M vyvinula lepidla speciálně určená pro lepení těchto materiálů.


Typy spojení materiálů

Při volbě lepidla je velmi často důležité vzít v úvahu typ spojení. Každý z šesti níže uvedených typů spojení má různé konstrukční vlastnosti a ty často určují, které lepidlo nebo pásku bude nejlepší použít.


Výrobní a konstrukční faktory

Jedním z nejrychlejších způsobů, jak určit optimální lepidlo nebo pásku, je vzít v úvahu, jak se bude váš produkt vyrábět a používat. Bude například výroba manuální, nebo automatizovaná? Kolik místa bude k dispozici? Jakým teplotám bude výrobek při použití vystaven? Existují nějaké průmyslové normy, které musí váš výrobek splňovat?

 • Technik v montážním závodě vytváří lepený spoj
  Proces lepení

  Zde je několik klíčových otázek ke zvážení ohledně vašeho výrobního procesu. Jak vypadá váš současný výrobní a montážní proces? Potřebujete lepidla nebo pásky, které se přizpůsobí vašemu současnému procesu, nebo můžete tento proces/vybavení změnit? Jak rychle se bude sestava přesouvat mezi jednotlivými kroky výrobního procesu? Bude potřeba sestavu přemísťovat? Jaké platí zákonné požadavky na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost? Kterýkoli z těchto faktorů může ovlivnit výběr lepidla.

 • Výrobce rekreačních vozidel představuje rekreační vozidla vyrobená s využitím průmyslových lepidel
  Finální použití

  Kvalita vašeho koncového produktu je důležitá. Jak a kde se váš hotový výrobek používá? Je to konečný výrobek, nebo meziprodukt který zpracovává další výrobce? Budou na výrobek působit vysoké teploty, UV záření, vibrace, nárazy, vlhkost nebo déšť? Vztahuje se na něj nějaká podrobná specifikace požadavků, například vojenská EN, FDA, UL, ASTM, konstrukční, námořní nebo jiná? To vše je důležité vzít v úvahu, než se definitivně rozhodnete.


Hlavní zdroje pro lepení materiálů

 • Zdroje informací pro lepení
 • Podpora
 • Nástroj pro porovnání lepení
  Porovnejte produkty (již brzy)
 • Katalog produktů pro řešení v oblasti lepení
  (již brzy)

Spojte se s námi

Jsme tu pro vás.

Potřebujete pomoc při hledání správného produktu pro váš projekt? Pokud potřebujete radu ohledně produktu, technickou radu nebo radu ohledně aplikace nebo chcete spolupracovat s technickým specialistou 3M, kontaktujte nás nebo zavolejte na číslo +420 848 100 303.

Potřebujete pomoc při hledání správného produktu pro váš projekt? Pokud potřebujete radu ohledně produktu, technickou radu nebo radu ohledně aplikace nebo chcete spolupracovat s technickým specialistou 3M, kontaktujte nás nebo zavolejte na číslo +420 848 100 303.