Výběr průmyslových lepidel a pásek metodologií ASPEC

Je mnoho důvodů pro výběr tekutého lepidla nebo lepicí pásky pro aplikaci lepení. Kromě spoje, povrchu a výrobního procesu mohou mít při rozhodování vliv i faktory jako automatizace, možnost přepracování nebo zjednodušení dodavatelského řetězce. V rámci skupin lepidel jsou navíc nekonečné možnosti poskytnutí proměnné flexibility, rychlosti, pevnosti nebo přizpůsobivosti průmyslovým technickým požadavkům.

Ve společnosti 3M používáme zkratku ASPEC, která vás provede důležitými faktory, které je třeba vzít v úvahu a které vás dovedou k výběru toho nejlepšího produktu pro vaše potřeby. Zkratka ASPEC znamená Assembly (spoj), Substrate (podklad), Process (proces), End Use (konečné použití) a Cost (náklady), tj. pět faktorů, které ovlivňují výběr správného lepidla. Metodologie ASPEC disponující znalostmi konstrukce spojů, vědou o povrchových vlastnostech a chemií lepidel vás může přiblížit k rozhodnutí, které lepidlo bude tou nejlepší volbou pro vaši aplikaci.

Krok 1: Určení typu spojování

 • Přečtěte si o kroku 1, výběru typu spojování, při použití metodologie ASPEC od společnosti 3M. Obrázek tekutého lepidla nanášeného na plastový povrch.

  Prohlédněte si šest typů spojování materiálů

  Mnohé aplikace lepení lze zahrnout do jednoho z následujících šesti typů spojování. Lepení panelů k rámům/výztuh k panelům, laminování velkých povrchů, uchycení a zdobení, spojování malými spoji, vytváření plochých těsnění a utěsňování, zalévání a zapouzdřování elektroniky. Těchto šest typů spojování představuje běžné aplikace, u kterých se osvědčilo fungování lepidel a lepicích pásek. Můžeme se s nimi setkat u nejrůznějších konstrukcí produktů napříč mnoha trhy a obory. Určení nejbližšího typu spojování ve vaší aplikaci vám pomůže zúžit výběr dostupných vhodných skupin lepidel a pásek na základě geometrie spojů a typických způsobů výroby.

Krok 2: Výběr podkladu

 • Přečtěte si o kroku 2, výběru podkladů a materiálů, při použití metody ASPEC od společnosti 3M. Obrázek kyanoakrylátového lepidla nanášeného mezi kovové a pěnové disky.

  Jednou z výhod lepidel a lepicích pásek je schopnost přilnout k široké škále podkladů. Různé podklady mají různé charakteristické vlastnosti, které mají vliv na přilnavost daného lepidla či pásky. Povrchová energie, textura, drsnost a čistota, to vše jsou podmínky podkladu, které mohou ovlivnit výběr lepidla nebo pásky. Znalost materiálů, které se budou lepit, je jednou z klíčových kroků při provádění výběru. Znalost, že lepidla a pásky mohou lepit i odlišné materiály, může přispět k dosažení lepších návrhů vašich výrobků.

  Informace o typech podkladu a spojování materiálů

Krok 3: Určení kroků výrobního procesu

 • Přečtěte si o kroku 3, určení kroků výrobního procesu, při použití metody ASPEC od společnosti 3M. Obrázek role transferové lepicí pásky ve výrobním procesu.

  Znalost postupu sestavení příslušného dílu vám může pomoct zúžit výběr lepidla nebo lepicí pásky. Díky pečlivému výběru zde můžete dosáhnout zlepšení výrobní kapacity, zisku nebo produktivity oproti jiným montážním metodám díky omezení kroků výrobního procesu, nutnosti přepracování a snížení mzdových nákladů. Lepidla a pásky lze aplikovat ručně nebo jako součást automatizovaných řešení a často jde o nižší kapitálové investice než při pořizování svařovacího či jiného montážního zařízení. Pásky mohou obecně nabízejí rychlé spoje a okamžitou pevnost při manipulaci. Tekutá lepidla mohou nabídnout větší montážní flexibilitu při polohování u složitých konstrukcích spojů. Dalším faktorem ovlivňujícím výběr jsou: dostupná podlahová plocha, regulační směrnice a bezpečnost.

Krok 4: Znalost konečného použití produktu

 • Přečtěte si o kroku 4, znalosti konečného použití produktu, při použití metody ASPEC od společnosti 3M. Obrázek grafické komponenty

  Konečné použití produktu také určuje, jaký typ spojovacích materiálů je pro dané provedení produktu ten nejlepší. Důležitým faktorem je i znalost toho, jakým způsobem bude konečný produkt zákazníkem používán a jakým podmínkám okolního prostředí bude vystaven. Ultrafialové záření, extrémní tepelné výkyvy, vlhkost, ponoření do chemických látek a vystavení jejich působení jsou běžnými faktory konečného použití, které je třeba brát v úvahu. Je mnoho lepidel a lepicích pásek, která dokáží v takových podmínkách obstát. Některými z konstrukčních výhod lepidel a pásek jsou schopnost stejnoměrného rozložení zatížení, lepení a současně i utěsnění, tlumení energie nebo střídavý přenos energie spojem, izolace kovů zabraňující galvanické korozi a schopnost spojení různorodých materiálů.

Krok 5: Náklady

 • Přečtěte si o kroku 5, nákladových implikacích, při použití metody ASPEC od společnosti 3M. Obrázek různých měn.

  Vezmeme-li v úvahu celkové výrobní a materiálové náklady na danou montážní sestavu, lepidla a pásky často nabízejí výhody v oblasti celkových nákladů. V případě materiálových nákladů mohou lepidla a pásky dovolit nižší hmotnost montážní sestavy nebo použití podkladů z méně nákladných materiálů díky schopnosti lepit odlišné materiály a vyhnutí se mechanickému upevnění a vrtání otvorů. Pokud jde o výrobní náklady, často dochází k ušetření nákladů oproti svařování nebo mechanickému upevňování z důvodu snížení počtu kroků výrobního procesu, např. odstranění potřeby obrušování svarů, vyspravování poškozených povrchů nebo odstranění potřeby utěsňování otvorů pro upevňovací prvky. I mzdové náklady na použití lepidel a pásek jsou často nižší a je vyžadováno jen minimální zaškolení pracovníků. A konečně, i kapitálové investiční náklady mohou být nižší než v případě jiných montážních metod, např. svařování.

  Náklady na tekutá lepidla nebo lepicí pásky jsou jistě také důležité. Na délkovou míru jsou tekutá lepidla obvykle méně nákladná než pásky, mohou však vyžadovat kompromis při upínání, době schnutí nebo vytvrzování, který je třeba vzít v úvahu. Na náklady bude mít vliv i chemické složení a úroveň fungování lepidla nebo pásky. Obecně, čím extrémnější podmínky dokáže lepidlo nebo páska vydržet, tím vyšší bude i cena. V průběhu procesu výběru je důležité znát požadované podmínky konečného použití produktu a výběr provést na základě toho, co je potřebné pro danou aplikaci.