Aplikace základního nátěru pomocí pistolí Accuspray™

Accuspray™ Systém pistole HVLP na základní nátěr

 • Revoluční design systému pistole Accuspray™ HVLP na základní nátěr od společnosti 3M poskytuje díky prémiové HVLP (vysoký objem, nízký tlak) pistoli na základní nátěr povrchovou úpravu za zlomek ceny. Díky vyměnitelné rozprašovací hlavici budete mít při každém použití nové hlavice pocit, jako byste stříkali se zbrusu novou pistolí. K dispozici je řada rozprašovacích pistolí odpovídající požadavkům produktu dle vašeho výběru.

  Tento inovativní systém Accuspray™ vám poskytuje následující:
   

  • Lehká a pohodlná pistole na základní nátěr
  • Menší přestřik
  • Optimální vzor nástřiku
  • Menší spotřeba základního nátěru a optimální tloušťka nátěru
  • Rovnější a hladší povrchová vrstva, což zkracuje dobu broušení
  • Čistší pistole a rychlá výměna odstínů základového nátěru
  • Rychlé a snadné čištění s menší spotřebou rozpouštědla
  • Pro mokrý základový nátěr na mokrý povrch použijte 1,4mm hlavu, pro standardní nátěr 1,8mm hlavu a pro nástřikovou výplň karoserie 2,0mm hlavu

   

Accuspray™ v akci (videa)


Podrobný postup – proces aplikace základního nátěru


 • 1. krok – Připravené vozidlo

  • Hrubě namaskované vozidlo.
  • Opravované místo připraveno pomocí aplikace základního nátěru (broušeno pomocí P320–P400).
 • 2. krok – Čištění povrchu

  • Odmaštění povrchu speciálním čisticím prostředkem – dodržujte doporučení výrobce nátěru
  • Čištění povrchu před aplikací základního nátěru pomocí stíracího hadru Aqua PN50410.
 • 3. krok – Příprava základního nátěru

  • Různé velikosti PPS™ umožňují míchání základního nátěru podle konkrétních požadavků.
  • Při použití PPS™ není nutné použití dalšího míchacího kelímku. Doplňování základního nátěru do pistole na základní nátěr není nutné.
  • Integrovaný filtr. Není vyžadován proces ručního filtrování. (Používejte 200 μm pro standardní základní nátěr a 125 μm pro mokrý základní nátěr na mokrý povrch.)
 • 4. krok – Montáž pistole Accuspray™ modelu HG14

  • Stiskněte spoušť.
  • Zatlačte rozprašovací hlavu (1,8 mm pro standardní základní nátěr, 1,4 mm pro mokrý základní nátěr na mokrý povrch) na tělo, dokud nezacvakne na místo.
  • Uvolněte spoušť.
  • Otočte pistoli vzhůru nohama a připojte kelímek PPS™.
 • Nastavení a seřízení pistole

  • Maximální vstupní tlak: 4,5 bar
  • Maximální stříkací/provozní tlak: 1,38 bar

  Seřízení:
   

  • Míru rozstřiku nastavíte horním knoflíkem
  • Objem nastavíte spodním knoflíkem
 • 5. krok – Aplikace první vrstvy základního nátěru

  • PPS™ umožňuje aplikaci základního nátěru z různých úhlů bez kapání.
  • To umožňuje bezpečné lakování hran a lemů kol.
  • Dodržujte doporučenou tloušťku vrstvy!
 • 6. krok – Schnutí

  • Dodržujte dobu schnutí doporučenou výrobcem nátěru!
 • 7. krok – Aplikace druhé vrstvy základního nátěru

  • Použití pistole 3M Accuspray™ umožňuje rovnoměrný a čistý nástřik.
  • Díky snadnému vyrovnávání základního nátěru se zkracuje doba a snižuje pracnost broušení a maximalizuje se produktivita.

  Rozprašovací hlavu Accuspray™ pravidelně měňte v zájmu dosažení co nejkonstantnější čistoty nástřiku.

 • 8. krok – IČ vysoušení

  Dodržujte doporučení výrobce nátěru týkající se:
   

  • Teploty objektu
  • Doby schnutí
  • Vzdálenosti topného tělesa od objektu

   

 • 9. krok - Čištění pistole na základní nátěr

  • Krátká zpracovatelnost základních nátěrů s nízkým obsahem těkavých organických látek vyžaduje okamžité vyčištění pistole.
 • Odpojte přívod vzduchu, otočte pistoli vzhůru nohama a stiskněte spoušť, aby se vzduch vyfoukl do kelímku PPS™. Odeberte kelímek PPS™.

 • Rozprašovací hlavu z pistole Accuspray™ odstraňte tak, že stisknete spoušť následně hlavu odpojíte. Uvolněte spoušť.

 • Očistěte zbytky základního nátěru z hrotu jehly Accuspray™ čistou panelovou utěrkou.

 • Zlikvidujte použitou rozprašovací hlavu a vyměňte ji za novou (za účelem ochrany jehly na kapalinu).


 • Tip:

  Rozprašovací hlavu pravidelně měňte. Zachováte tím co nejčistší nástřikový vzor.