Ochrana lakovací kabiny pomocí systému zachycování nečistot

 • Společnost 3M vzala jednoduchý koncept ochrany povrchu a vytvořila z něj revoluční vylepšení lakovacího procesu. Systémy zachycování nečistot 3M™ jsou skvělé nejen pro ochranu povrchů, ale bližší pohled rovněž odkrývá průlomovou inovaci, která skutečně zachycuje prach, nečistoty i přestřik v unikátním netkaném provedení.

   

  • Zachytávání nečistot a přestřiku – méně stop po barvě
  • Jednodušší údržba lakovací kabiny
  • Ochrana investice
  • Lepší světlo v lakovací kabině

   

   

 • Materiál na zachytávání nečistot 3M™ je určen k ochraně povrchů zachytáváním prachu, nečistot a barvy a zachytává polétavé nečistoty, což vede k čistějším opravám. Když se na čerstvě natřených površích usadí přestřik a prach, je třeba je odstranit, což přináší další práci i náklady.

   

  • Bílý netkaný materiál na ochranu povrchu s lepicím podkladem
  • Chrání povrch a zachytává prach, nečistoty a přestřik barvy
  • Zlepšuje světlo na pracovišti
  • Je vhodný také k ochraně dalších pracovních ploch, jako jsou: desky stolů, váhy na nátěr, místnosti na míchání barev a podlahy
  • Pomáhá zachytávat vzdušné znečišťující látky, což vede k čistějším opravám

   

   

   

Ochrana lakovací kabiny pomocí 3M™ Dirt trap™


Podrobný postup


Netkaný materiál na zachytávání nečistot (bílý) nejprve naneste na stěny. Poté naneste fólii materiálu na zachytávání nečistot na okna lakovací kabiny.

Dávejte pozor: Při úplně první aplikaci materiálu na zachytávání nečistot je třeba důkladně vyčistit povrch lakovací kabiny, odstranit veškeré předchozí znečištění a zbytky laku, a zajistit tak hladký a čistý povrch, na který se může materiál na zachytávání prachu přilepit. Čím čistší povrch, tím lepší přilnavost materiálu na zachytávání nečistot!

 • 1. krok

  Umístěte aplikátor do rohu a začněte nanášet netkaný materiál na zachytávání prachu ve vodorovných vrstvách zdola nahoru.


  Vždy pokryjte celkovou délku/šířku kabiny bez záplatovacího materiálu.


  Pruhy by měly mít cca 2cm vzájemný překryv.

 • 2. krok

  Po přilepení materiálu na povrch jemným tlakem stěrky směrem od středu materiál vyhlaďte a pevně připevněte ke stěně. (Přilnavost citlivá na tlak.)

  Při aplikaci na stěnu materiál příliš neroztahujte!

 • 3. krok

  K ochraně oken lakovací kabiny použijte čirou PE fólii na zachytávání nečistot.

  Okna důkladně umyjte. Odstraňte všechny nečistoty a mastnotu, aby se ochranná fólie na zachytávání nečistot co nejlépe přilepila.

 • Step 4

  4. krok

  Umístěte aplikátor tak, aby bylo možné svislé nanášení fólie.

 • Step 5

  5. krok

  Tip: Pomocí rozstřikovací láhve s vodou a kapkou tekutého mýdla naneste na povrch okna tenkou vlhkou vrstvu. (To umožňuje snazší umístění fólie na povrch a snižuje riziko jejího pomačkání.)

 • Step 6

  6. krok

  Naneste fólii na okno zdola nahoru. Stěrkou od středu směrem ven fólii vyhlaďte a lehkým přítlakem lepidlo aktivujte a odstraňte zbytky vlhkosti.

  Tip: Tuto fólii naneste v pruzích těsně vedle sebe, které se nebudou překrývat.

Odstranění materiálu na zachytávání nečistot


 • Materiál na zachytávání nečistot se musí každé 2–3 měsíce obměňovat. Stáhne se ze stěn a vymění se za nový.

  Pokud je netkaný materiál saturovaný částečkami nečistot, snižuje se jeho funkčnost, proto jej dle potřeby pravidelně vyměňujte.

  Zbytek lepidla z materiálu na zachytávání nečistot může zůstat na stěnách kabiny i po 6 měsících.

  Nepoužitý materiál uchovávejte v suchu ideálně při teplotě 20 °C (a max. do 30 °C).

Propagační video