Aplikace ochranných vrstev při opravě

Ochranné vrstvy proti odletujícím kaménkům a pro ochranu spodku podvozku se snadno nanášejí v požadované textuře pomocí 3M™ Accuspray™ Tlakové stříkací pistole HGP a PPS™ Tlakových kalíšků.

V každé karosárně je téměř pravidelně potřeba nanášet materiály s vyšší viskozitou, jako jsou tlustovrstvé základní nátěry či funkční ochranné vrstvy. Tento proces obvykle není příliš uživatelsky přívětivý a zahrnuje vysoké nároky na čištění – a čištění je práce, kterou nelze fakturovat.

3M™ Accuspray™ Tlaková stříkací pistole HGP a PPS™ Tlakové kalíšky jsou určeny pro ochranné vrstvy s vysokou viskozitou, jako jsou ochranné nátěry podvozku, tlustovrstvé základní nátěry a ochranné vrstvy proti odlétajícím kaménkům.

Díky možnosti regulovat tloušťku a konečnou povrchovou úpravu umožňuje systém dosahovat minimálního plýtvání produktu i času, takže je práce účinná i efektivní – a navíc je veškeré čištění omezeno na minimum.

Rozprašovací pistole/trysky Accuspray™ umožňují nanášet vrstvy s různou texturou, takže můžete snadno vytvořit několik různých OEM textur, které budou odpovídat vašim potřebám.

PPS™ Tlakový kalíšek bere vzduch odváděný ze stříkací pistole a tlakuje ho pro zajištění rovnoměrného stříkání materiálů s vysokou viskozitou. Tlakování kalíšku pomáhá ke stahování sáčku a uvolňování materiálu.

Aplikací ochranných vrstev pomocí 3M™ Accuspray™ Tlakové stříkací pistole HGP můžete:

 • Zkrátit dobu stříkání a zvýšit produktivitu
  • Žádné opakované nanášení vrstev ochranné vrstvy – stačí vybrat správné nastavení.
  • Rychlé dosažení požadované povrchové úpravy, zkrácení doby aplikace a tak možnost dokončit více úkolů.
  • Rychlé a snadné čištění díky snadno odstranitelné jednoúčelové trysce.
 • Lepší povrchová úprava
  • Kontrola tekutiny umožňuje výběr požadované textury a tloušťky.
  • Design pistole a tlakované kalíšky pomáhají zajistit kompletní a rovnoměrné pokrytí.
  • Kontrolovatelný vzor postřiku.
  • Lakovatelná vrstva na ochranu před odlétajícími kaménky. (Pod vrstvy na ochranu před odlétajícími kaménky doporučujeme pod krycí vrstvu nanášet základovou vrstvu.)
 • Snížení plýtvání na minimum a dosažení nižších nákladů
  • Accuspray™ HGP poskytuje vyšší kontrolu při aplikaci ochranných vrstev oproti standardní pistoli typu Schutz, čímž snižuje plýtvání materiálem.
  • Minimum prostřiků.
  • Menší potřeba rozpouštědla pro čištění díky jednoúčelovým, odstranitelným dílům (tryska a obal).

Jak aplikovat funkční ochranné vrstvy pomocí 3M™ Accuspray™ Systému tlakové pistole HGP?


Pro dosažení nejlepších výsledků a zlepšení vaší produktivity doporučujeme používat následující vybavení a produkty:

  • 3M™ Accuspray™ Sadu tlakové pistole HGP (včetně regulátoru vzduchu, 2 × 1,8mm tryska &a 2 x 2,0mm tryska).
  • 3M™ Accuspray™ 1,4mm (16612), 1,8mm (16611) nebo 2,0mm tryska (16099).
  • 3M™ PPS™ Tlakový kalíšek H/O Mini, 177 ml (16121) nebo velkou PPS™ Tlakovou nádobu, 828 ml (16124).
  • 3M™ PPS™ Standardní víčka a &vložky (16000) nebo PPS™ Minivíčka& a vložky (16114).
  • 3M™ Body Gard™ Texturované povlaky, černé – 1 kg (08868), bílé – 1 kg (08878) nebo šedé – 1 kg (08879) – na bázi rozpouštědla
  • 3M™ Povlak na vodní bázi, šedý (08882) nebo černý (08881), 1 l – na vodní bázi
  • 3M™ Černý ochranný nátěr pro spodek podvozku (08861), 1 l, na bázi rozpouštědla

Podrobný postup

 • Krok 1

  Připojte regulátor vzduchu k Accuspray™ Pistoli HGP. Použijte dva klíče, aby byl konektor řádně utažen.

 • Krok 2

  Krok 2

  Požadovanou 3M™ Accuspray Rozprašovací hlavici/trysku vyberte na základě požadované povrchové úpravy.

    

   

   • 1,4mm rozprašovací hlavice/tryska pro ploché/jemné vrstvy.
   • 1,8mm rozprašovací hlavice/tryska pro ploché a středně texturované vrstvy.
   • 2,0mm rozprašovací hlavice/tryska pro středně a těžce texturované vrstvy.

   Zatáhněte spoušť pistole dozadu a podržte ji tam. Dejte trysku na své místo a zajistěte, aby byla uvolňovací tlačítka vyrovnána s otvory západky.

   Dvojité kliknutí signalizuje, že je tryska zcela nasazena.

 • Krok 3

  Vložku PPS™ vložte do tlakového kalíšku PPS™ a nalijte požadované množství povlakovací kapaliny do vložky. Když je vložka plná, zatáhněte za poutko filtru a vyjměte jej z víčka PPS™. Upevněte víčko na vložku a zatlačte jej na své místo, aby řádně drželo. Našroubujte černou objímku PPS™ na PPS™ tlakový kalíšek.

 • Krok 4

  Připojte pružnou hadici k boku pistole Accuspray™ HGP a poté připojte vzduchové vedení k regulátoru. Nastavte tlak vzduchu na 20 psi (1,4 bar) při vytažené spoušti a nastavte ventilátor ze zavřené do otevřené polohy otočením o 1/4 až 1/2 otáčky. Pistoli lze nyní používat.

Jak docílit požadované textury?

3M™ Accuspray™ Tlaková stříkací pistole HGP nabízí vynikající kontrolu nad tvorbou textury. Nastavte pistoli pro dosažení požadované textury.

 • Střední až lehké textury

  • Tryska: 2,0 mm
  • Tlak vzduchu: 1,4 bar
  • Ovládání ventilátoru: ¼ až ½ otáčky
  • Regulace tekutiny: 1 otáčka

  Těžké textury

  • Tryska: 2,0 mm
  • Tlak vzduchu: 1,4 bar
  • Ovládání ventilátoru: ¼ až ½ otáčky
  • Regulace tekutiny: 1 ½ otáčky

Čištění pistole


 • Krok 1

  Odpojte přívod vzduchu, zatáhněte spoušť dozadu a uvolněte tekutinu zpět do kalíšku.

 • Krok 2

  Demontujte vedení vzduchu a PPS™ Kalíšek. V případě potřeby použijte těsnicí víčko pro uložení pro budoucí použití.

 • Krok 3

  Pomocí vhodného rozpouštědla (nebo vody u vrstev na vodní bázi) vypláchněte Accuspray™ rozprašovací hlavici/trysku, aby došlo k úplnému odstranění nanášeného materiálu.

 • Krok 4

  Když jste spokojeni s tím, že je tryska zcela čistá, zatáhněte spoušť zpět a trysku vytáhněte přímo z tělesa pistole. Trysku vyjměte tímto způsobem, aby nedošlo k ohnutí jehly na tekutinu.

 • Krok 5

  Otřete jehlu do čista a zkontrolujte trysku ohledně případného poškození. Pokud je tryska poškozená nebo opotřebovaná, zlikvidujte ji a použijte novou trysku. Pokud je tryska v pořádku, lze ji znovu nainstalovat a použít při další aplikaci.

3M™ Accuspray™ Tlaková stříkací pistole HGP v porovnání se standardními aplikačními pistolemi typu Schutz