Panel bonding & Structural bonding

Lepení panelů a konstrukcí pro opravy karoserií

 • Kdykoliv není při výměně nekonstrukčního dílu možný nebo žádoucí kompletní proces svařování, můžete snadno použít proces 3M Opravy panelů lepením.

  Při dodržení pokynů výrobce lze tento produkt použít pro lepení povrchů dveří, střech, bočních plechů karoserie a stran boxů. 3M™ Lepidlo pro lepení panelů je vyrobeno tak, aby poskytovalo dodatečnou pojivou sílu pro vyměněné vnější panely a při tom poskytovalo odolnost vůči korozi. Dostává se mu celoživotní záruky před korozí, pokud je použito v souladu s aplikačními pokyny společnosti 3M.

  3M™ Lepidlo pro lepení panelů není určeno pro lepení konstrukčních komponent vozidla, jako jsou sloupky, vahadla či nosníky rámu. V případě pochybností, zda je konkrétní komponenta konstrukční, by tato měla být svařována. U konstrukčních oprav zvažte použití 3M™ Nárazuvzdorného konstrukčního lepidla.

Svařování versus lepení

3M Oprava panelů lepením


 • Krok 1

  Krok 1

  Ze spojovaných povrchů odstraňte veškerý lak, rez a znečištění pomocí 3M™ Roloc™ Štětinového kotouče nebo stíracích a čisticích kotoučů.

 • Krok 2

  Krok 2

  Narovnejte všechny kovové díly, připněte díl na své místo a zkontrolujte správnost vyrovnání.

 • Krok 3

  Krok 3

  Vyčistěte všechna lepená místa pomocí 3M™ 08984 Univerzálního čističe na lepidla.

 • Krok 4

  Krok 4

  Do aplikační pistole vložte kartuši Duo Pack s lepidlem. Odšroubujte víčko lepidla a aplikujte dostatečné množství pro vyrovnání lepidla. Připevněte a zajistěte míchací trysku na kartuši Duo Pack.

 • Krok 5

  Krok 5

  Naneste kapku lepidla na všechna lepená místa (všechny holé kovové povrchy).

  Lepidla pro lepení panelů mají vlastnosti bránící korozi a poskytují vynikající přilnavost na materiálech, jako je hliník, lisované plechy (SMC), plasty zpevněné vlákny (FRP), ocel a další.

 • Krok 6

  Krok 6

  Zpracujte lepidlo (pomocí plastové stěrky nebo štětce), abyste vytvořili základ pro zajištění ochrany proti korozi.

 • Krok 7

  Krok 7

  Naneste další kapku lepidla buď na náhradní díl, nebo na vnitřní konstrukci.

 • Krok 8

  Krok 8

  Nastříkejte 3M™ 50410 Weld Thru II Coating do všech svařovaných míst.

 • Krok 9

  Krok 9

  Přisvorkujte panel ve správné poloze.

 • Krok 10

  Krok 10

  Zpracujte veškeré vymáčknuté lepidlo a utěsněte vnější stranu svaru podél spojované hrany panelu.

 • Krok 11

  Krok 11

  Svařte odpovídající místa. Svařovat lze hned po fixaci panelu pomocí svorek.

 • Krok 12

  Nastříkejte vnitřní boční plech karoserie a švy svarů pomocí 3M™ 08901/ 08911 nebo 08909/ 08919 Vosku do vnitřních dutin.

 • Krok 13

  Krok 13

  Při teplotě 23 °C lze svorky odstranit po 4 hodinách. V případě jakéhokoliv pnutí musí zůstat díly sepnuté déle. Dobu vytvrzování lze urychlit pomocí tepla (nepřekračujte teplotu 120 °C po dobu 45 minut). Než začnete vozidlo opět používat, nechte lepidlo 24 hodin vytvrdit.

IRSA – 3M™ Nárazuvzdorné konstrukční lepidlo


Kdykoliv potřebujete pro spojení použít skutečně konstrukční lepidlo, volte produkt IRSA PN07333. Několik výrobců OEM jej doporučuje pro absorpci sil vznikajících při srážce; toto lepidlo lze rovněž používat u konstrukčních součástí. Poskytuje vynikající přilnavost na mírně i vysoce pevné oceli, ale i libovolné hliníkové díly.

 • Krok 1

  Krok 1

  Očistěte oblast pomocí 3M™ VHB™ Čističe povrchů nebo 3M™ Univerzálního čističe lepidla 08984 aplikovaného pomocí 3M™ Profesionální panelové utěrky 34567 nebo 3M™ Mikrovláknové utěrky.

 • Krok 2

  Krok 2

  Z lepených, svařovaných či nýtovaných oblastí odstraňte veškerou rez, základní nátěr a lak pomocí 3M Brusného kotouče Roloc™ třídy 80 / Coarse Scotch-Brite™ Pásové brusky nebo Kotouče na úpravu povrchů. Spojujte pouze čistý, holý kov bez rzi.

  Vyzkoušejte lícování všech dílů včetně nýtů a upevňovacích prvků a minimalizujte velké mezery mezi přírubami, abyste zajistili stejnoměrné spojení lepidlem.

 • Krok 3

  Krok 3

  Demontujte díl z vozidla.

  • Všechna místa, kde má probíhat svařování metodou MIG, musí být ošetřena nátěrem 3M™ Weld-Thru II Coating (PN50410) podle pokynů uvedených na plechovce. Lepidlo se nesmí nanášet na místa, která budou svařována metodou MIG.
  • Místa, která budou bodově odporově svařována stlačením (STRSW) musí být ošetřena nátěrem, 3M™ Nárazuvzdorným konstrukčním lepidlem (PN07333). Na tato místa nenanášejte nátěry Weld-Thru.
  • Na nýtovaná místa naneste 3M™ Nárazuvzdorné konstrukční lepidlo (PN07333). Na tato místa nenanášejte nátěry Weld-Thru.
 • Krok 4

  Krok 4

  Dejte kartuši s lepidlem do aplikační pistole, otevřete a vyrovnejte kartuši aplikací právě správného množství produktu, abyste měli jistotu, že oba díly A i B jsou na výstupu. Připevněte na kartuši 3M Míchací trysku a zajistěte ji pomocí kroužku dodaného s kartuší. Míchací tryskou vydejte malé množství materiálu a zlikvidujte jej.

 • Krok 5

  Krok 5

  Naneste kapku lepidla na všechny holé kovové povrchy obou spojovaných dílů. Pomocí plastové stěrky nebo štětce na kyselinu zpracujte lepidlo, abyste zakryli všechny holé kovové povrchy.

 • Krok 6

  Krok 6

  Na JEDEN díl doprostřed příruby (nebo dle specifikací návodu OEM pro opravu po havárii) naneste kapku lepidla o průměru 3 až 6 mm. Široké příruby nebo příruby s malými mezerami mohou vyžadovat větší kapku. Naneste dostatečně velkou kapku, aby lepidlo zaplnilo všechna prázdná místa, a vymáčkněte jej ze švu příruby, to značí úplné utěsnění příruby.

 • Krok 7

  Přisvorkujte či jinak připevněte díly k sobě pomocí libovolných spojovacích prvků doporučených výrobcem OEM. Zpracujte veškeré vymáčknuté lepidlo a utěsněte vnější stranu svaru podél všech spojovaných hran.

 • Krok 8

  Krok 8

  Ve vhodných místech proveďte odporové bodové svařování stlačením, dokud není lepidlo vytvrzené. NEPOKOUŠEJTE SE aplikovat metodu svařování MIG na lepidlo. Nýty nebo jiné upevňovací prvky použijte, dokud lepidlo není vytvrzené, obvykle do 2 hodin od aplikace lepidla.
   

  • UPOZORNĚNÍ: Lepidlo může být hořlavé. Veškeré svařování metodou MIG provádějte alespoň 50 mm od lepidla. Stejně jako u každého svařování mějte po ruce vhodný hasicí přístroj a dávejte pozor na veškerý přítomný kouř či plamen.
  • Odporové bodové svařování stlačením skrz nevytvrzené lepidlo JE přijatelné.
 • Krok 9

  Krok 9

  Nastříkejte vnitřní dutiny a veškeré švy svarů pomocí jantarového nebo bezbarvého 3M™ Vosku do dutin.

 • Krok 10

  Krok 10

  Pokud jsou díly pouze slepeny, lze svorky odstranit při teplotě 23 °C po 8 hodinách.

    

  • Pokud je teplota nižší než 23 °C nebo pokud na díl/spoj působí pnutí, musí díly zůstat sepnuté déle.
  • Dobu vytvrzení lze zkrátit zahřátím (maximálně 80 °C po dobu 30 minut), pokud se použije do 2 hodin od aplikace lepidla.
  • Díly, které jsou spojeny pomocí nýtů nebo STRSW, lze uvolnit ze sevření okamžitě.

   

Než začnete vozidlo opět používat, nechte lepidlo vytvrdit 24 hodin při teplotě 23 °C.