Ochrana proti korozi voskem

Ochrana proti korozi voskem

Chráníte své opravy před korozí?

V dnešním světě neustále se vyvíjejících podkladových materiálů v konstrukci vozidel používají organizace i výrobci OEM k prevenci koroze vosk do dutin. 3M™ Vosky do dutin (jantarové barvy či bezbarvé) představují jednoduchou a účinnou cestu, jak zajistit ochranu před korozí, jedné z nejdůležitějších součástí oprav vozidel.

 • Holý kov bez ochrany po vystavení povětrnostním podmínkám/vlhkosti
 • Chráněný kov
  Chráněný kov – s funkční ochranou před korozí

Podnikáte nyní opatření na prevenci koroze?


 • 3M™ Vosk do vnitřních dutin (jantarový, kapalnější nebo průhlednější, s vyšší viskozitou)

  Nevytvrzovaná ochrana proti korozi ve vhodné plechovce s aerosolem (pro přístupná místa) nebo 1l (pro použití s aplikátorem pro vnitřní dutiny).

    

  • Samoregenerační ochrana proti korozi pro vnitřní panely karoserie, rámové lišty a konstrukční ohrazení.
  • Při použití podle pokynů poskytuje 3M™ Vosk do vnitřních dutin správný průtok a vsakování, které zajišťují konzistentní a jednotnou ochranu pro vaši opravu.
  • Eliminuje potřebu používat zastaralé a na znečištění náchylné technologie objemového stříkání pro aplikaci ochrany proti korozi na vozidlo.
  • Poskytuje přístup k vnitřním konstrukcím karoserie s malými tolerancemi. Pro vnitřní oblasti používejte s 3M™ Vzduchovou aplikační pistolí PN08997.

  Většina výrobců OEM volá při opravách vozidel po používání produktů na ochranu před korozí.

   

 • Vosk do dutin je:

  • Netvrdnoucí
  • Korozivzdorná chemikálie

  Vosk do dutin se aplikuje do:

  • Vnitřních prostor panelů vozidla
  • Vyměněných i opravených panelů
  • Nechráněných míst holého kovu

Podrobný postup:


 • Krok 1

  Krok 1

  Vosk do vnitřních dutin používejte při každé opravě nebo výměně dílu, kde se jedná o výměnu nebo svařování konstrukčních komponent.

  Po výměně komponent a před konečnou montáží určete místo vyžadující aplikaci vosku do dutin.

  Je třeba zvážit vnitřní místa panelu karoserie (viz také doporučení výrobce OEM).

 • Krok 2

  Krok 2

  Plechovku dobře protřepejte (přibl. 1 min)

  Pokud aplikujete vosk do dutin na přístupných místech, můžete použít aerosolovou verzi – aplikujte v dostatečné vrstvě (nebo několikrát) a stříkejte s 50% překrytím pro zajištění odpovídajícího krytí ochrannou vrstvou.

 • Krok 3

  Krok 3

  • Pokud aplikujete vosk do dutin do vnitřních míst, použijte nejlépe 1l verze s 3M™ Vzduchovou aplikační pistolí (PN08997).
  • Dodávána s dlouhou trubicí, která zajišťuje dobrý přístup k vnitřním částem karoserie. Připojte aplikátor k vosku do dutin a nasuňte trubici do dutiny.
  • Stříkejte vosk do dutin do vnitřní části, abyste zajistili ochranu, přičemž pomalu vysouvejte trubici ven.
  • V případě potřeby opakujte.
  • Poznámka: Vosk do dutin neaplikujte na pohyblivé díly, dráhy okének ani výfukový systém!
 • Krok 4

  Krok 4

  Po dokončení práce s voskem do dutin očistěte vybavení nebo ostříkejte trysku do čista (aerosol), přitom držte plechovku vzhůru nohama, abyste při příštím použití dosáhli správného výkonu.

  Po aplikaci odstraňte veškerý nadbytečný materiál z panelů. Otřete povrchy do čista pomocí vhodného čističe, poté znovu sestavte opravované díly.