Vliv drsnosti povrchu

Výhody obroušení nekončí pouhým odstraněním kontaminace. Hrubý povrch k lepení často vede k silnějším vazbám, a to z několika důvodů:
 

 • Drsnost poskytuje další povrchovou plochu, se kterou může lepidlo při tvorbě vazby přicházet do styku
 • Hrubý povrch poskytuje další mechanické provázání na rozhraní
 • Nepravidelnosti na povrchu mohou zmírnit šíření trhlin, a tím umožnit silnější vazby odolnější vůči únavě

Drsnost, zejména nadměrná drsnost, však nemusí být vždy výhodou. Aby mohlo lepidlo přilnout k drsnému povrchu, je nutné, aby zateklo do trhlin a štěrbin vytvořených broušením. To platí pro tekutá lepidla i lepicí pásky. I pásky TEČOU! Není-li lepidlo schopné tečení, vzniká menší celkový kontakt mezi lepidlem a povrchem a uvězněný vzduch může mít za následek sníženou pevnost nebo vazby špatně chráněné před vlivy okolního prostředí.

 • Velmi tenké pásky mohou vyžadovat velmi hladký povrch, aby došlo ke vzniku účinné vazby.

  Tenké pásky

  Velmi tenké pásky často vyžadují velmi hladké povrchy, aby vzniklo spojení. Představte si, jak velkou mezeru je 50,8 mikronů tlustá páska schopna překlenout bez vyplnění, a zachytit tak vzduch.

 • Silné pásky se dokáží účinně spojit i s relativně drsným povrchem.

  Silné pásky

  Silné pásky jsou schopné nalepení na relativně drsný povrch, zejména takový, který je obroušený netkanými brusnými archy, např. archy Scotch-Brite™ 7447.

 • Kapaliny s vysokou viskozitou jsou schopné překlenout mezery větší než 0,64 cm (0,25 palce).

  Kapaliny s vysokou viskozitou

  I když nejsou kapaliny s vysokou viskozitou schopny proniknout do velmi malých trhlin a štěrbin, jsou to produkty nejvíce vyplňující mezery, schopné překlenout mezery větší než 6,35 mm. To je důležité při lepení velmi drsných materiálů, např. neopracovaného laminátového kompozitu.

 • Kapaliny s nízkou viskozitou se mohou zcela smáčet, což jim umožňuje přilnout k mnoha obtížně lepitelným materiálům.

  Kapaliny s nízkou viskozitou

  Kapaliny s nízkou viskozitou dokáží nejlépe zatékat do všech trhlin a prasklin povrchu. I když nejsou nejlepší ve „vyplňování mezer“ jako kapaliny s vysokou viskozitou, jejich schopnost úplné smáčivosti povrchu jim umožňuje přilnout k některým velmi obtížně lepitelným materiálům, jako jsou kaučuky na lepení kyanoakrylátů.

I když je důležité vzít v úvahu drsnost povrchu nebo mezeru mezi podklady, výběr tekutého lepidla nebo lepicí pásky by se nikdy neměl řídit pouze těmito faktory. Mnohá kritéria pro výběr lepidla zahrnují všechny atributy vědy o lepení: vědu o povrchových vlastnostech, chemické složení lepidla i geometrii lepeného spoje.

Vzdělávací články týkající se lepicích pásek, tekutých lepidel a drsnosti povrchu


Spojte se s námi
Jsme tu pro vás.

Potřebujete pomoc při vyhledání správného produktu pro váš projekt? Potřebujete-li radu ohledně produktu, technickou radu nebo radu ohledně aplikace nebo chcete spolupracovat s technickým specialistou společnosti 3M, kontaktujte nás nebo zavolejte na číslo +420 848 100 303.

Potřebujete pomoc při vyhledání správného produktu pro váš projekt? Potřebujete-li radu ohledně produktu, technickou radu nebo radu ohledně aplikace nebo chcete spolupracovat s technickým specialistou společnosti 3M, kontaktujte nás nebo zavolejte na číslo +420 848 100 303.