Strukturální lepidla, nejčastější dotazy

 • Každá situace je jiná, ale náš tým odborných techniků dostává často podobné dotazy. Zde jsou některé z nejčastějších dotazů, které často slyší od svých zákazníků. Tyto odpovědi nepředstavují přesnou odpověď při použití pro vaši aplikaci. Poskytnou vám však dobrou představu o tom, jaké faktory je třeba vzít v úvahu při posuzování návrhů, postupů a možností lepení, abyste zjistili nejlepší možné řešení pomocí strukturálních lepidel 3M.


 • Nejčastější dotaz 1: Jak ovlivňuje teplota průběh vytvrzování mého lepidla?

  Velmi častá a důležitá otázka – například továrna pod širým nebem by mohla mít sezónní odchylky teplot od 4 °C do 40 °C. Strukturální lepidla se spoléhají na chemické reakce a tyto reakce jsou závislé na teplotě, proto je potřeba zvažovat, že chladnější teploty zpomalují reakci a teplejší teploty ji urychlují.

  Arrheniova rovnice je vzorec...

 • Video aplikačního inženýra vysvětlující vliv teploty na průběh vytvrzování lepidel

Arrheniova rovnice je vzorec teplotní závislosti reakce. Jako obecné vodítko lze pro každou odchylku 10 stupňů Celsia zvýšit nebo snížit rychlost reakce na dvojnásobek respektive polovinu. Jako příklad použijte lepidlo, které má otevřený čas 20 minut při teplotě 25 °C nebo pokojové teplotě. Pokud změníte teplotu na 35 °C, zkrátíte otevřený čas na polovinu, tedy na přibližně 10 minut. A opačně, pokud snížíte teplotu na 15 °C, budete mít k dispozici celkem 40 minut otevřeného času.

Není to jen čas tuhnutí – celková reakce postupuje podobným způsobem. Pokud při pokojové teplotě trvá dosažení manipulační pevnosti dvě hodiny, při 10 °C by to trvalo čtyři hodiny. Tento fakt není důležitý pouze pro provoz pod širým nebem a sezónní teplotní výkyvy: lze ho také využít k ovlivnění výroby. Pokud chcete zvýšit rychlost procesu bez zkrácení otevřené doby, můžete sestavit díly za pokojové teploty a pak je přesunout do místa, které je o 10 nebo 20 stupňů teplejší, a zvýšit tak rychlost vytvrzování. Ve skutečnosti při teplotách nad 50 °C probíhají reakce ještě rychleji, takže pokud se podíváte na technický bulletin týkající se zvyšování rychlosti reakce teplem tvrzených lepidel, tak jakmile se dostanete nad 50 °C, můžete urychlit vytvrzení i o několik dní.

 • Video aplikačního inženýra vysvětlující teplotní odolnost lepidla
 • Nejčastější dotaz 2: Jak si mám představit teplotní odolnost lepidla?

  Otázka, kterou dostáváme od zákazníků poměrně často... Záleží na více faktorech. Neexistuje jediné číslo, které můžeme uvést. Existuje několik faktorů, které je třeba u teplotní odolnosti zvažovat.

  Pokud lepidlo...

Jak se lepidlo vytvrzuje?
Pokud lepidlo právě dosáhlo manipulační pevnosti nebo je stále poněkud tekuté, bude mít vystavení teplotě jiné důsledky, než když je plně vytvrzeno již tři týdny nebo šest měsíců.

Jaká je maximální teplota, které bude lepený spoj vystaven?
Jak vysoké jsou maximální horní nebo spodní limity teplotní odolnosti? Odpovědí na tuto otázku zjistíme, zda-li dojde k problémům s degradací spoje díky teplotním extrémům.

Jak dlouho působí na lepenou sestavu tyto teplotní extrémy, nebo jiné teploty v intervalu mezi extrémy?
Pokud na lepený díl působí maximální teplota 150 °C, je rozdíl v tom, zda působí pět minut nebo pět týdnů. Je potřeba tedy přemýšlet o celkové teplotní expozici a tím pádem také o efektech degradace díky této vysoké teplotě. Důležitá je také četnost: jak často se díl pohybuje v oblasti působení teplotních extrémů? Venkovní aplikace v poušti, která cykluje každých 24 hodin mezi 4 °C v noci a 50 °C během dne se velmi liší od situací, kdy dochází ke stejným extrémům, ale po dobu celého měsíce během ročního cyklu.

Jaká je skutečná zátěž působící na lepidlo, když je vystaveno působení teploty?
Tato poslední otázka může být nejdůležitější. I když lepidlo netrpí degradací vlivem tepla, je to stále polymer a bude podléhat fyzickým změnám. Konkrétně, když teplota stoupne za určitý bod, bude přecházet z tvrdého (skelného) stavu do měkčího, gumovitého stavu. Fyzikální vlastnosti lepidla se budou měnit při zahřívání a ochlazování přes přechodovou fázi, včetně tuhosti, koeficientu tepelné roztažnosti a tepelné kapacity, což může ovlivnit zatížitelnost lepidla.

 • Nejčastější dotaz 3: Jak byste připravili povrch pro lepení X?

  Neexistuje přímá odpověď na to, jak připravit povrch pro lepení, aniž byste znali více informací. Substráty a lepidla jsou pravděpodobně nejsložitější otázkou, protože výrazně záleží na všech požadovaných parametrech: celkové požadavky na výkon lepidla budou zvoleny na základě teplot, podmínek prostředí, celkové požadované pevnosti a podmínek zpracování, například, jak rychle potřebujete lepidlo vytvrdit. Postup a způsob přípravy podkladu závisí značně na typu zvoleného lepidla a dokonce i v rámci samotných substrátů existují různé třídy: ne všechny materiály ABS jsou z ABS, takže nemůžeme paušálně říct, jak připravit daný povrch.

  Obecně řečeno však existují čtyři široké kategorie podkladů...

 • Video aplikačního inženýra vysvětlující, jak připravit podklad pro lepení.

Obecně řečeno, existují čtyři široké kategorie podkladů a dokonce i v rámci nich existují různá chemická složení lepidel, která se váží na jednotlivé podklady.

Kovymají velmi vysokou povrchovou energii, takže pokud je povrch čistý a suchý, lepidlo by mělo mít dobrou smáčivost. Všechny kovy však nejsou stejné. Například hliník a měď. Hliník je pasivovaný (neaktivní) kov a je poměrně inertní, zatímco měď je aktivní kov, který bude i nadále korodovat, takže i při kvalitní přípravě povrchu je třeba zvážit, zda v průběhu času nedochází k degradaci vlivem koroze.

Tradiční materiály jako jsou sklo, dřevo, kůže a beton. Mají střední rozsah povrchových energií, ale každý z nich má obvykle nějaký jedinečný faktor, který je třeba vzít v úvahu. Jedním z příkladů je drsnost. Další je přírodní kůže, která obsahuje oleje z procesu činění – postupem času se mohou vyluhovat do lepidla a degradovat spoj. Hydrolýza skla znamená, že je důležité věnovat pozornost vnikání vlhkosti při lepení skla, aby nedošlo k jeho degradaci.

Inženýrské plasty jsou plasty s vyšší povrchovou energetickou účinností, například akrylové materiály, polykarbonáty, ABS a kompozity z epoxidové pryskyřice. Tyto materiály jsou opravdu jedinečné, protože lepení není jen o povrchové energii – lepidlo může smáčet celý povrch, ale jeho schopnost vázat se bude také určena krystalinitou a polaritou plastu. Materiál jako nylon má poměrně vysokou povrchovou energii, ale je velmi krystalický a není příliš polární. Když se podíváte na některé mechanismy lepení, mnoho lepidel může zpočátku vytvořit spoj, ale časem lepidlo selže, pokud neprovede pečlivější přípravu povrchu.

Plasty s nízkou povrchovou energií (plasty LSE) jsou spotřební plasty jako je polypropylen a polyetylen a také materiály s velmi nízkou povrchovou energií, jako jsou fluorované plasty a silikony. Polyolefiny a LSE plasty jsou vlastní kategorií, protože budete muset použít základní nátěr nebo nějaký druh koronové úpravy, nebo použít speciální lepidlo, které je navrženo tak, aby proniklo do plastu a vytvořilo pevnou vazbu s polymerem samotného povrchu.

Všechny tyto proměnné ukazují, proč neexistuje jednoduchá odpověď a obvykle je ještě třeba provádět testování a prototypování, abyste se ujistili, že lepidlo funguje ve vašem procesu. Doporučení, kde se podívat na informace o substrátu, jsou stránky 3M.com Lepení a montáž, které obsahují k těmto tématům rozsáhlejší informace.

Druhým doporučením je prozkoumat stránky technické listy zvažovaných lepidel, protože obsahují data o přilnavosti k mnoha různým podkladům. Tyto stránky obvykle hlásí dvě věci: číslo uvádějící pevnost při zatížení v hodnotách psi nebo megapaskalech (ve smyku při překrytí) nebo v N/cm (při odlupu) a také režim selhání. Kohezní selhání znamená, že lepidlo testované za uvedených podmínek zůstalo po natažení do poruchového stavu přilepeno k oběma substrátům: došlo k selhání samotného materiálu, ne spoje s podkladem. Adhezní selhání znamená, že lepidlo bylo odtrženo od jednoho z podkladů. Tyto hodnoty mohou poskytnout dobrý návod, zda by lepidlo mohlo být vhodné a mělo by zůstat ve zvažované skupině lepidel.

Třetí možnost, pokud uvažujete o konkrétním podkladu nebo máte dotaz na přísadu, které by mohlo migrovat do lepidla, je kontaktovat společnost 3M. Náš technický tým může ověřit případné výsledky a otestovat lepený spoj, aby vám pomohl pochopit, která lepidla mohou být po celou dobu životnosti lepším řešením.

Jaké jsou nejčastější režimy zatížení strukturálních lepidel?

 • Tah
  Tah
  Zatížení v tahu představuje tah kolmý k rovině a směrem pryč od lepeného spoje. Síla je rozložena rovnoměrně po celé lepené ploše. (Kompresní zatížení probíhá v opačném směru, kde jsou podklady stlačování kolmo k sobě a kolmo k rovině spoje.)
 • Smyk
  Smyk
  Smykové zatížení představuje tah směřovaný přes lepidlo a nutící povrchy, aby po sobě klouzaly. Zde je síla ve stejné rovině jako spoj a je rozložena po celé ploše.
 • Páčení
  Páčení
  Zatížení páčením je koncentrováno na jednom okraji spoje, přičemž na spoj působí páčivá síla, když se podklady oddělují. Zatímco tento konec lepeného spoje zažívá koncentrované zatížení, druhý okraj spoje je teoreticky pod nulovým zatížením. K páčení dochází mezi dvěma pevnými podklady.
 • Odlup
  Odlup
  Odlupování se také koncentruje na jeden okraj spoje. Alespoň jeden z podkladů je pružný, což má za následek ještě větší koncentraci na náběžnou hranu než při páčení.

Chemická složení strukturálních lepidel

 • Tato dvousložková lepidla nabízejí vysokou pevnost a flexibilitu designu.

 • Tato lepidla poskytují vynikající trvanlivost a odolnost vůči extrémním vlivům prostředí.

  Jednosložková epoxidová lepidla

  Dvousložková epoxidová lepidla

 • Tato jednosložková lepidla kombinují rychlost tavných lepidel se strukturálními výhodami chemických složení vytvrzovaných vlhkostí.

 • Tato lepidla jsou ideální pro tvorbu pevných, pružných spojů mezi různými materiály.

 • Tato lepidla zajišťují pevné spoje a utěsnění při zajišťování závitů, těsnění potrubí a souvisejících aplikacích.

 • Tyto produkty dosahují manipulační pevnosti za 5–10 sekund a dosahují extrémně vysokých pevností v tahu.


Spojte se s námi
Jsme tu pro vás.

Potřebujete pomoc při hledání správného produktu pro váš projekt? Pokud potřebujete radu ohledně produktu, technickou radu nebo radu ohledně aplikace nebo chcete spolupracovat s technickým specialistou 3M, kontaktujte nás nebo zavolejte na číslo +420 261 380 111.

Potřebujete pomoc při hledání správného produktu pro váš projekt? Pokud potřebujete radu ohledně produktu, technickou radu nebo radu ohledně aplikace nebo chcete spolupracovat s technickým specialistou 3M, kontaktujte nás nebo zavolejte na číslo +420 261 380 111.