Běžné druhy namáhání u lepených spojů

Bez ohledu na použitý typ spoje je důležité pochopit různé druhy namáhání, které na lepenou sestavu působí. Lepidla a lepicí pásky fungují nejlépe, když je působení namáhání na lepidlo dvourozměrné, takže se namáhání rozptýlí po celé ploše linie spoje. Lepidla a lepicí pásky fungují nejhůře, když je působení namáhání na lepidlo jednorozměrné, takže se namáhání soustředí na přední hranu linie spoje. U mnoha tradičních návrhů spojů působí tato jednorozměrná namáhání a může být tedy nutná jejich úprava, aby byl lepený spoj co nejúčinnější.

 • Přečtěte si o dopadu zatížení v tahu na lepenou sestavu.

  Namáhání v tahu

  Namáhání v tahu je tah působící rovnoměrně po celém spoji. Směr tahu je přímý, v rovině a mimo lepený spoj. Síla je rozložena po celé ploše linie spoje.


 • Přečtěte si o dopadu smykového zatížení na lepenou sestavu.

  Smykové namáhání

  Smykové namáhání představuje tah napříč lepeným spojem, takže vyvíjí sílu na podklady a nutí je po sobě klouzat. Zde je síla opět v rovině a je rozložena po celé ploše linie spoje.


 • Přečtěte si o dopadu kompresního zatížení na lepenou sestavu.

  Kompresní namáhání

  Stejně jako namáhání v tahu, i komprese je síla působící na lepený spoj, která je přímá a v rovině. Na rozdíl od namáhání v tahu působí síla ve směru na lepidlo. Síla je rozložena po celé ploše linie spoje.


 • Přečtěte si o dopadu zatížení páčením na lepenou sestavu.

  Námáhání v rozporu

  Rozpor je tah soustředěný na jednu hranu spoje, přičemž na spoj působí síla páčení. Zatímco na jednom konci lepeného spoje působí soustředěné namáhání na přední hranu, na druhou hranu spoje působí teoreticky nulové namáhání. K rozporu dochází v případě dvou tuhých podkladů.


 • Přečtěte si o dopadu zatížení v odlupu na lepenou sestavu.

  Namáhání v odlupu

  Odlupování je tah, který se také soustředí na jedné hraně spoje. Jeden z podkladů je pružný, což má za následek ještě větší soustředění na přední hranu než při páčení.


Navrhování lepených spojů

U spojů, které jsou dobře navrženy pro lepení, je většina namáhání v režimu tahu, komprese nebo smyku. To umožňuje, aby síla působila na celou lepenou plochu. U spojů, u kterých je namáhání v oblasti páčení nebo odlupování, je namáhání soustředěno na přední hranu, což může vést k předčasnému porušení spoje, zejména pokud je vystaven vibracím, nárazům nebo únavě.

Kromě druhu namáhání může optimalizace spoje vyžadovat také zohlednění rozměrů. Na základě zkoušek lepidel se uvádí jejich přibližný výkon v jednotkách síly na plochu (např. smykové namáhání, newton na metr čtvereční) nebo síly na délku (např. odlupování, newton na centimetr). Konfigurací rozměrů spoje za účelem úpravy zatížení působícího na plochu lze zlepšit trvanlivost spoje.


Související vzdělávací články


Spojte se s námi
Jsme tu pro vás.

Potřebujete pomoc při vyhledání správného produktu pro váš projekt? Potřebujete-li radu ohledně produktu, technickou radu nebo radu ohledně aplikace nebo chcete spolupracovat s technickým specialistou společnosti 3M, kontaktujte nás nebo zavolejte na číslo +420 848 100 303.

Potřebujete pomoc při vyhledání správného produktu pro váš projekt? Potřebujete-li radu ohledně produktu, technickou radu nebo radu ohledně aplikace nebo chcete spolupracovat s technickým specialistou společnosti 3M, kontaktujte nás nebo zavolejte na číslo +420 848 100 303.