Koupit autentické produkty 3M Dental

Aby šedý trh zmizel

Připojte se k boji. Nekupujte produkty šedého trhu a chraňte své pacienty.

Připojte se ke společnosti 3M a chraňte pacienty a dentální praxe proti šedému trhu a padělaným dentálním produktům.

Buďte si vědomi rizik padělků a šedého trhu a podnikněte kroky k jejich zamezení.

Šedý trh a padělané dentální produkty jsou závažným celosvětovým problémem, který tiše sužuje náš obor a stomatologii obecně. Společnost 3M bere bezpečnost pacientů vážně. V souvislosti s hrozbou, kterou šedý trh a padělané produkty představují, považujeme za naši povinnost postavit se za bezpečnost našich pacientů a dentálních praxí.

Najít autorizované prodejce společnosti 3M >

 

Závažná hrozba pro bezpečnost pacientů

 • Šedý trh představuje závažnou hrozbu pro bezpečnost pacientů

  Šedý trh představuje závažnou hrozbu pro bezpečnost pacientů

  Rozvoj šedého trhu umožnil internet a e-shopy, skrz které mohou neautorizované produkty snadno vstupovat na trh podrobeny pouze omezenému dohledu.

  Takové výrobky může být složité odlišit od autentických. Jejich cena je přitom často nižší než cena produktů prodávaných prostřednictvím bezpečného dodavatelského řetězce, což je může činit atraktivními v očích kupujících. S užíváním neautentických výrobků je ale spojená zvýšená hrozba selhání v důsledku nesprávných podmínek skladování, přepravy nebo falešného data expirace – nemluvě o riziku užívání méně kvalitního, padělaného produktu.


Závazek společnosti 3M v oblasti bezpečnosti pacientů

 • Společnost 3M má nulovou toleranci všech činností, které ohrožují pacienty a dentální praxe.

  Společnost 3M má nulovou toleranci všech činností, které ohrožují pacienty a dentální praxe.

  V reakci na hrozby šedého trhu a padělaných produktů jsme zavedli sofistikovaná preventivní opatření, která mají chránit naše zákazníky.
   

  • Vytvořili jsme zabezpečený řetězec autorizovaných prodejců k dodávkám našich produktů, čímž odborníkům v oblasti stomatologie zaručujeme autentické a kvalitní výrobky.
  • Proaktivně sledujeme neautorizované prodejce a důsledně uplatňujeme a vymáháme naše práva duševního vlastnictví prostřednictvím právních a regulačních opatření, čímž odrazujeme neautorizované prodejce od jejich porušování.
  • Navazujeme nová a prohlubujeme stávající partnerství se subjekty v dentálním průmyslu a širší komunitě s cílem propagovat novou kulturu, která má zastavit šedý trh a padělání.

Můžete chránit své pacienty a praxi

 • Výrobci, prodejci a odborníci v oblasti stomatologie jsou odpovědní za zachování integrity našeho oboru a ochranu pacientů.

  Výrobci, prodejci a odborníci v oblasti stomatologie jsou odpovědní za zachování integrity našeho oboru a ochranu pacientů.

  Výrobci, prodejci a odborníci v oblasti stomatologie jsou odpovědní za zachování integrity našeho oboru a ochranu pacientů.

  Odborníci v oblasti stomatologie mohou zabránit šedému trhu, aby své padělané produkty dostával do ordinací. Je to jednoduché - kupujte produkty pouze od autorizovaných prodejců společnosti 3M a vyhýbejte se prodejcům, kteří nebyli schváleni společností 3M. Více informací od Dr. Gordona Christensena na jak chránit svou praxi a pacienty.

  Společnosti 3M a Patterson Dental se společně jménem stomatologického průmyslu a pacientů snaží podporovat integritu dodavatelského řetězce jako nový průmyslový standard.