Hledání bezpečnostních listů

Hledej
 • Tipy pro hledání
  Tipy pro hledání

  Bezpečnostní listy pro výrobky 3M jsou k dispozici pro uživatele nebezpečných látek/směsí.

  Firma 3M umožňuje přístup k informacím v bezpečnostím listu pod podmínkou, že informace budou zkopírovány jako celek a beze změn, nebude-li předem získán souhlas společnosti 3M, a že ani kopie ani originál nebudou dále prodávány nebo jinak distribuovány s cílem dosáhnutí zisku.

  Název/číslo výrobku

  Můžete zadat kombinaci slov a čísel do pole Název/číslo výrobku, jako jsou názvy výrobků a čísla modelů.

  Příklad: čistič na stůl 573 hledáte-li 3M™ kancelářský čistič na stůl

  PN-12345 vyhledávání pomocí Čísla produktu, tato čísla se někdy nacházejí v názvu produktu.

  Číslo UPC (čárový kód)

  Tato čísla se nacházejí na balení výrobku.

  Čísla bezpečnostních listů

  Tato čísla se někdy nacházejí na balení výrobku.

  Příklad: 10-0157-7

  Neznáte celé číslo bezpečnostního listu? Postačí, když zadáte alespoň dvě číslice.

  Identifikační číslo výrobku 3M

  Tato čísla se někdy nacházejí na balení výrobku.

  Příklad: 70-0160-6830-9 nebo 7100290863

  Otázky o bezpečnostních listech

  Pokud se vám nepodaří najít konkrétní informace o bezpečnostních listech, kontaktujte nás na emailové adrese: productstewardshipeasteurope(a)mmm.com

  Žádosti o certifikaci nad rámec toho, co je uvedeno výše, mohou být autorizovány na základě obchodní potřeby. Chcete-li zahájit tento proces, kontaktujte svého obchodního zástupce nebo zástupce zákaznických služeb.

  Žádosti o úplné informace o složení se obecně nebudou poskytovat, protože by to mohlo ohrozit duševní vlastnictví společnosti 3M.

  Tipy pro hledání

  • Neznáte celé číslo bezpečnostního listu? Postačí, když zadáte alespoň dvě číslice.
  • Pokud se vám nepodaří najít konkrétní informace o bezpečnostních listech, kontaktujte nás na emailové adrese: productstewardshipeasteurope(a)mmm.com
  • Můžete zadat kombinaci slov a čísel do pole Název/číslo výrobku, jako jsou názvy výrobků a čísla modelů (čistič na stůl 573 hledáte-li 3M™ kancelářský čistič na stůl

Bezpečnostní listy zveřejněné na této webové stránce nemusí splňovat požadavky stanovené legislativou vaší země. Chcete-li získat kopii bezpečnostního listu ve formátu požadovaném právními předpisy vaší země, obraťte se na místní pobočku společnosti 3M productstewardshipeasteurope(a)mmm.com, kde získáte více informací.