Hledání bezpečnostních listů

Hledej
 • Tipy pro hledání
  Tipy pro hledání

  Bezpečnostní listy pro výrobky 3M jsou k dispozici pro uživatele nebezpečných látek/směsí.

  Firma 3M umožňuje přístup k informacím v bezpečnostím listu pod podmínkou, že informace budou zkopírovány jako celek a beze změn, nebude-li předem získán souhlas společnosti 3M, a že ani kopie ani originál nebudou dále prodávány nebo jinak distribuovány s cílem dosáhnutí zisku.

   

  Název/číslo výrobku

  Můžete zadat kombinaci slov a čísel do pole Název/číslo výrobku, jako jsou názvy výrobků a čísla modelů.

  Příklad:  čistič na stůl 573 hledáte-li 3M™ kancelářský čistič na stůl

   

  Formát čísla bezpečnostního listu a identifikačního čísla výrobku 3M

  Příklad:  10-0157-770-0160-6830-9

   

  Čísla bezpečnostních listů

  Tato čísla se někdy nacházejí na balení výrobku.

   

  Fragmenty

  Neznáte celé číslo bezpečnostního listu? Postačí, když zadáte alespoň dvě číslice.

   

  Otázky o bezpečnostních listech

  Volejte +420 261 380 155, pokud se vám nedaří najít konkrétní informace o bezpečnostním listu.

Bezpečnostní listy zveřejněné na této webové stránce nemusí splňovat požadavky stanovené legislativou vaší země. Chcete-li získat kopii bezpečnostního listu ve formátu požadovaném právními předpisy vaší země, obraťte se na místní pobočku společnosti 3M nebo volejte +420 848 100 303 {telefonní číslo}, kde získáte více informací.