Spolupráce lidí
Nastavujeme jasná očekávání pro dodavatele

Zlepšování životů v partnerství s našimi dodavateli začíná zavedením správných politik.

Spolupráce s dodavateli

Nastavujeme jasná očekávání pro naše dodavatele.

V rámci našich Zásad udržitelnosti zajišťování dodávek (PDF, 20KB) jsou naše očekávání vzhledem k dodavatelům popsána v Zásadách pro dodavatelský řetězec: EHS, Doprava, Práce/Lidské zdroje a Dodávané materiály. Tyto zásady platí pro výběr a udržení všech dodavatelů, kteří poskytují zboží a služby společnosti 3M po celém světě. Výběrově kontrolujeme dodavatele, jak vyhovují těmto zásadám. Když společnost 3M zjistí nesoulad, snaží se ve spolupráci s dodavatelem situaci napravit. Očekáváme, že dodavatel zpracuje plán nápravných opatření, kterými uvede své podnikání do souladu. Pokud dodavatel nevypracuje takový plán nebo nebude schopen jej realizovat, 3M začne pracovat na ukončení obchodního vztahu.

V roce 2000 jsme si stanovili cíl přezkoumat alespoň 80 % výdajů na dodavatele v následujících zemích: Čína, Indie, Korea, Malajsie, Tchaj-wan, Thajsko, Brazílie, Mexiko, Rusko, Turecko, abychom dosáhli shody se zásadami 3M pro EHS, přepravu a práci/mezilidské vztahy do roku 2005. V roce 2013 jsme dosáhli našeho cíle a přezkoumali jsme 80 % našich výdajů v těchto zemích.

 


Konfliktní minerály

 

  • Jeden problém, který řeší Zásady 3M pro dodavatelský řetězec, jsou „konfliktní minerály“. Obavy, že výnosy z těžby nerostných surovin (zejména cínu, tantalu a zlata) v Demokratické republice Kongo (DRK) byly použity k financování extrémního násilí v této oblasti, vedly ke požadavku stanovenému v zákoně zvaném Dodd-Frank Financial Reform Law z roku 2010, aby americké společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi identifikovaly zdroje těchto minerálů nezbytných pro funkčnost nebo výrobě produktů, které vyrábějí nebo si nechávají vyrábět.

    Způsob zjišťování země původu a program 3M náležité péče v oblasti konfliktních minerálů jsou popsány ve Formuláři SD a Zprávě 3M o konfliktních minerálech za rok 2013, která je k dispozici na následujícím odkazu: SEC Filings.

    Společnost 3M je členem Iniciativy za bezkonfliktní zajišťování zdrojů (CFSI), což je široká iniciativa usilující o vytvoření kontrolních systémů týkajících se hutí a rafinérií s využitím nezávisle ověřovaných auditů v rámci programu Bezkonfliktní huť (CFS). Společnost vyzývá své dodavatele a veškeré podniky, aby se připojily k iniciativě CFSI, pokud tak ještě neučinily. Posílení účasti v celém dodavatelském řetězci posílí společné úsilí a zvýší působení na hutě a rafinerie, aby se připojily k programu CFS a staly se bezkonfliktními DRC. V rámci svému závazku vůči CFSI a programu v lednu roku 2014 společnost 3M věnovala dar do fondu hutí CFSI, ze kterého se poskytuje finanční pomoc hutím, jež absolvují první audit v rámci programu CFS. Tento fond podporuje hutě, aby se zapojily do programu CFS a byly potvrzeny jako bezkonfliktní DRC.

    Informace určené pro dodavatele jsou k dispozici na následujícím odkazu: Konfliktní minerály.