Lesní krajina
Náš závazek k udržitelnému lesnictví

Věříme, že máme odpovědnost za ochranu kritických přírodních stanovišť i druhů na celém světě.

Závazek 3M k udržitelnému lesnictví

3M je jednou z nejuznávanějších společností na světě pro svůj závazek k ochraně životního prostředí.

Více než 40 let zaujímá společnost 3M vedoucí postavení mezi globálními společnostmi - byla průkopníkem koncepce udržitelnosti ve svých výrobních procesech, počínaje průlomovým programem Prevence znečištění se vyplácí (3P) z roku 1975 až po široké portfolio udržitelných výrobků dneška.

Také jsme naší společnosti stanovili agresivní cíle v oblasti ochrany životního prostředí, abychom řešili změny klimatu, ochranu vody, emise do ovzduší a omezení odpadu a zároveň zvýšili recyklovatelnost a recyklovaný obsah našich obalů.

Jako globální společnost věříme, že máme zodpovědnost vůči společnosti obecně a zejména vůči komunitám, ve kterých žijeme a pracujeme. Do toho patří i ochrana kritických druhů a stanovišť. Darovali více než 20 milionů dolarů organizaci The Nature Conservancy na ochranu kritické biodiverzity a přirozeného prostředí v celých Spojených státech, Číně, Mexiku a Brazílii.

 


Zodpovědné zajišťování dodávek papíru

 

  • V rámci našeho celkového úsilí o udržitelnost máme dlouhodobý závazek k odpovědnému hospodaření s lesy. Papírové výrobky nakupujeme od dodavatelů, u kterých jsme přesvědčení, že sdílejí naše hodnoty a jsou stejně tak odhodláni chránit lesní plochy.

    Cílem Politiky 3M pro zajišťování dodávek buničiny a papíru je zaručit, že veškeré surové dřevní vlákno přicházející do našich výrobků a obalů na bázi papíru pochází ze zdrojů, které chrání lesy a respektují práva pracovníků i lidí, kteří v lesích žijí nebo jejichž živobytí záleží na lesích. Společnost 3M přijímá pouze takové surové dřevní vlákno, které lze vysledovat ke zdrojovému lesu, u kterého existuje důkaz, že bylo získáno legálně a s ohledem na ochranu lesů s vysokým obsahem skladovaného uhlíku, oblastí s vysokou ochranářskou hodnotou a práv pracovníků i původních obyvatel.

    Jsme partnerem The Forest Trust (TFT), což je nezisková organizace, která dosáhla dobrých výsledků v poskytování pomoci firmám při vývoji a zavádění zodpovědného zajišťování dodávek papíru a celulózy i zlepšení hospodaření v lesích v globálních dodavatelských řetězcích. Společně se angažujeme u našich přímých i nepřímých dodavatelů, snažíme se vyhledávat materiály pro 3M zpět přes papírny až ke zdrojovým lesům, vzdělávat je o otázkách lesnictví zahrnutých v Politice a podporovat je při vytváření jejich vlastních programů pro zodpovědné zajišťování dodávek vlákna. Díky této spolupráci v rámci naší politiky využíváme síly našeho dodavatelského řetězce k podpoře odpovědného zajišťování zdrojů a udržitelnosti lesních zdrojů po celém světě.


Udržitelné inovace

 

  • Společnost 3M i nadále pokračuje ve vývoji udržitelných výrobků. Jedním příkladem jsou naše zelenější bločky Post-it® a recyklované bločky Post-it®, které jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného papíru. A obal pro recyklované bločky je vyroben ze 100% recyklovaného kartonu. Také nabízíme 100% recyklované lístečky Post-it®, zelenější značkovače stránek Post-it® a recyklované bloky Post-it®. Všechny bločky Post-it® jsou 100% recyklovatelné.

    Některé výrobky značek Post-it® a Scotch® nyní využívají revoluční lepidlo vyrobené primárně z obnovitelných rostlin. To snižuje použití ropy ve výrobním procesu, což je lepší pro životní prostředí.

    Všechny tyto věci dohromady přispívají k zachování našich lesů, snižují dopady změn klimatu a zlepšují životy po celém světě. Ve spolupráci s našimi dodavateli, zaměstnanci, zákazníky a zúčastněnými stranami v komunitách budeme i nadále plnit potřeby dnešní společnosti a při tom respektovat potřeby budoucích generací