Spolupráce lidí
Jsme oddáni principům iniciativy OSN Global Compact

Společnost 3M hrdě dodržuje zásady v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci.

Global compact OSN

Global Compact OSN (UNGC) je strategická iniciativa pro podniky, které se zavázaly sladit své aktivity a strategie s deseti všeobecně uznávanými zásadami v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. Společnost 3M se stala signatářem iniciativy Global Compact OSN v únoru 2014.


 


 

 • Inge Thulin CEO

  Nás závazek-vzkaz od našeho CEO

  Je mi potěšení, že mohu potvrdit, že společnost 3M podporuje deset zásad iniciativy Global Compact OSN. I když jsme vždy jednali v souladu se základními hodnotami reprezentovanými UNGC, jsme hrdí na to, že jsme formalizovali náš závazek, pokud jde o tyto zásady. Prostřednictvím tohoto závazku vyjadřujeme svůj úmysl začlenit tyto zásady do strategie, kultury i každodenních činností naší společnosti. Také se těšíme, až se zapojíme do společných projektů, které podpoří šíření cílů Organizace spojených národů po celém světě.

  Se srdečným pozdravem,

  Inge G. Thulin
  Předseda představenstva, Prezident a CEO


Principy

 

 • Lidská práva

  Zásada 1: Podniky by měly podporovat a respektovat ochranu mezinárodně uznaných lidských práv; a 
  Zásada 2: ujistit se, že se nepodílejí na porušování lidských práv.

 • Práce

  Zásada 3: Firmy by měly podporovat svobodu sdružování a účinně uznávat právo na kolektiv
  Zásada 4: odstranění všech forem nucené a povinné práce;
  Zásada 5: účinné zrušení dětské práce a
  Zásada 6: odstranění diskriminace s ohledem na zaměstnání a povolání.

 • Životní prostředí

  Zásada 7: Podniky by měly podporovat preventivní přístup k výzvám v oblasti životního prostředí; 
  Zásada 8: podnikat iniciativy na podporu větší odpovědnost za životní prostředí; a
  Zásada 9: podporovat rozvoj a šíření technologií šetrných k životnímu prostředí.

 • Boj s korupcí

  Zásada 10: Podniky by měly bojovat proti korupci ve všech jejích formách, včetně vydírání a úplatkářství.


Sdělení 3M o dosažených cílech

 

 • Aktivity 3M, pokud jde o zavedení 10 zásad iniciativy Global Compact OSN do obchodních strategií a globální operací, jsou popsány v naší Zprávě o udržitelnosti za rok 2014. Rejstřík Global Compact OSN obsažený ve zprávě nabízí křížové odkazy na každou z 10 zásad a také míru splnění cílů v jednotlivých oblastech.