Solární panely
Pojďme spolupracovat pro lepší svět

 

Stáhněte si přehledný souhrn o udržitelnosti v 3M. (PDF, 20K)

Průmyslová řešení

Pro společnost 3M udržitelnost také zahrnuje spolupráci při hledání lepších řešení. Jak světová populace roste, zejména v rozvíjejících se ekonomikách, musíme společně řešit globální výzvy, abychom zajistili, že všichni budeme vést zdravý a naplňující život. Víme, že naši zákazníci čelí stejným výzvám a sdílejí naše cíle v oblasti udržitelnosti. Z tohoto důvodu fungujeme jako partneři našich zákazníků při hledání řešení potřebných k dosažení jejich cílů. Neustále zvětšujeme počet výrobků, které řeší tyto potřeby. Můžete si prostudovat aktuální Řešení pro ochranu životního prostředí zde (PDF, 6.7MB).

 


Řízení životního cyklu

 

 • Udržitelnost nemůže mít žádné datum platnosti. Řízení životního cyklu je formální součástí našeho procesu zavedení nového výrobku po celém světě. Když vyvíjíme nový výrobek, pokládáme si hned na začátku důležité otázky: Jak můžeme snížit dopad tohoto výrobku na životní prostředí? Jak ho budeme distribuovat? A jak bude nakonec zlikvidován? Zvažujeme všechny dopady na životní prostředí, zdraví i bezpečnost, než pustíme konkrétní výrobek do světa.

  V roce 2001 jsme přijali novou Politiku řízení životního cyklu, která požaduje, aby všechny naše obchodní jednotky prováděly revize životního cyklu pro všechny nové i stávající výrobky. A protože každý rok představujeme stovky nových výrobků, máme nepřetržitý tok příležitostí ke zlepšení dopadu věcí, které děláme, na životní prostředí, zdraví i bezpečnost.


Balení

 

 • Myslíme na bedny. A také na kartony, obaly a pytle. Klíčovou součástí našeho procesu řízení životního cyklu je naše neutuchající snaha omezit obaly a dosáhnout tak přínosů pro životní prostředí i naše náklady. Snižuje dopad našich obalů na životní prostředí tak, že je měníme, opakovaně používáme, zvyšujeme jejich recyklovatelnost i využití recyklovaného obsahu a zlepšujeme využití prostoru. Výsledkem je nižší spotřeba energie při zpracování obalových materiálů, snížení nákladů a emisí při dopravě a menší požadavky na prostory pro skladování a likvidace.


Případové studie

 

 • Balení Cabinet Pack bločků Post-It®

  Naše balení Cabinet Pack bločků Post-It® přispívá ke zmenšení odpadu v kancelářích i dopadu na životní prostředí. Velká krabička, ve které může být 16 nebo 24 bločků Post-It®, znamená pohodlné skladování a úsporu jednotlivých plastových balení. Navíc je krabička vyrobena ze 100% recyklovaného papíru s omezeným použitím inkoustu.

 • Houbička 3M Scotch-Brite™ na vany a obkladačky

  Podstatně jsme zmenšili obal naší houbičky 3M Scotch-Brite™ na vany a obkladačky. Změna obalu zahrnovala odstranění přepážek ze zvlněné lepenky a zmenšení jeho celkové velikosti, takže výrobek nyní zabírá polovinu místa při přepravě i vystavení.

 • Využití prostoru

  Možná jste si mysleli, že vám středoškolská geometrie v reálném životě nebude k ničemu, ale zamyslete se teď nad silou prostoru. Ve skladování a logistice „využití prostoru“ znamená snahu o co nejefektivnější využití prostoru v rámci skladu, přívěsu nebo kontejneru. Využití prostoru se obecně počítá jako procento celkového prostoru nebo celkového „využitelného prostoru“. Používáme využití prostoru ke zmenšení skladovacích a přepravních prostorů potřebných pro naše výrobky.


Vybrané výrobky