Scéna s mostem
Své cíle stanovujeme a plníme již 25 let

 

Cíle a pokroky

Stanovení cílů k dosažení pokroku v udržitelnosti není pro společnost 3M nic nového. Stanovujeme si globální cíle v oblasti ochrany životního prostředí již od roku 1990. Jako silná součást historie naší společnosti nám tyto cíle pomohly dramaticky snížit naši vlastní ekologickou stopu a zajistily nám postavení přední světové firmy v oblasti péče o životní prostředí.

A tak postupujeme vpřed a hrdě rozšiřujeme svoji působnost nad rámec našich vlastních podniků, více se zaměřujeme na podporu cílů a potřeb našich zákazníků a našich komunit v oblasti udržitelnosti. I když uznáváme důležitost toho, co děláme v našich vlastních podnicích, a budeme nadále pokračovat ve zlepšování, vidíme, že daleko většího dopadu můžeme dosáhnout, když se ve spolupráci s našimi partnery budeme snažit pochopit a překonat výzvy, kterým čelí oni.


K naším cílům a strategiím v oblasti udržitelnosti volíme následující přístup:
 

 • usilujeme o dokonalost v našich podnicích i v našem dodavatelském řetězci;
 • inovujeme, abychom zlepšili životy ve spolupráci s našimi zákazníky a partnery; a,
 • obohacujeme komunity, ve kterých žijeme a pracujeme.


Když přemýšlíme nad našimi zákazníky, partnery a komunitami, i nad našimi společnými výzvami a problémy, vidíme společné příležitosti. Vedle výzev v oblasti životního prostředí jsme si také vědomi propojenost sociálních problémů, kterým čelíme při budování lepšího světa. Naší ambicí je prostřednictvím spolupráce vytvořit svět, kde je lepší každý život – kde přírodní zdroje jsou spolehlivě k dispozici, lidé kdekoliv mají přístup ke vzdělání a příležitostem a komunity jsou bezpečné, zdravé, propojené a prosperující.


Naše cíle a plány na příštích 10 let jsme postavili na sdílených globálních výzvách; naším cílem je vybudovat právě takový svět v budoucnosti. Uvědomujeme si propojenost a překrývání našich závazků i jejich dopadu na různé výzvy, naše snahy jsme rozdělili podle jejich primárního cíle. Pokud není uvedeno jinak, jsou naše cíle globální, základnou je rok 2015 a konečným datem rok 2025.
Zveme vás, abyste se dozvěděli více a připojili se k nám na této cestě za zlepšením každého života.

 


Nedávné úspěchy

 

 • V různých odvětvích, od zdravotnictví, přes elektroniku až po automobilový průmysl, vynalézáme technologie, díky kterým je každodenní život snazší, bezpečnější a více naplňující. Mezi některé z nedávných způsobů, jak jsme použili naše nápady a inovace pro udržitelnější budoucnost, patří například:

   

  • V roce 2014 jsme od Americké agentury pro ochranu životního prostředí dostali ocenění ENERGY STAR® za naše celosvětové úsilí o zachování energie. Společnost 3M získala toto ocenění 10 let po sobě, což se nikomu v našem segmentu nepodařilo. Opět jsme byli zahrnuti do indexu udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index – což je čest, kterou máme od jeho zavedení v roce 1999.
  • Vyvinuli jsme a uvedli na trh rostoucí počet výrobků zaměřených na udržitelnost, včetně energeticky úsporných fólií pro tablety, zelenějších lístků Post-it®, vzduchotěsných zábran pro budovy, grafických fólií Envision®, zdravotnického informačního systému 360 Encompass ™ a energeticky úsporných oceňovaných technologií LED.
  • Pokračující úspěch našeho programu Prevence znečištění se vyplácí, který již zabránil téměř vypuštění téměř 2 milionů tun znečišťujících látek do vzduchu nebo vody, a snížení našich celosvětových emisí skleníkových plynů o 57 procent od roku 2002 do roku 2013 v absolutních hodnotách (i když se tržby společnosti za stejné období zvýšily o 30 procent).
  • Pokračující podpora ochrany a obnovy životně důležitých ekosystémů po celém světě. Ve spolupráci s partnery jako je The Nature Conservancy poskytla nadace 3M více než 21 milionů dolarů k zachování více než 1 milionů akrů.
  • V roce 2013 jsme po celém světě darovali více než 61,6 milionů $ v hotovosti i v nepeněžních darech. Ukázat více o zapojení 3M do komunit.
  • Počátkem roku 2014 jsme se připojili k iniciativě Global Compact OSN. I když společnost 3M vždy jednala v souladu se základními hodnotami reprezentovanými touto iniciativou, jsme hrdí na to, že jsme formalizovali náš závazek dodržovat jejích 10 zásad v oblastech lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci a posilovat naše partnerství s touto organizací.