Globální výzvy

My ve společnosti 3M pohlížíme na udržitelnost z hlediska sdílených globálních potřeb i budoucnosti našeho podnikání. Jak populace roste, a to zejména v rozvíjejících se ekonomikách, musíme řešit globální výzvy, jako je dostupnost a zajištění energií, nedostatek surovin, lidské zdraví a bezpečnost, vzdělání a rozvoj, abychom zajistili, že lidé po celém světě budou vést zdravý a naplňující život.

Každý den se inovace společnosti 3M snaží vypořádat s nejnaléhavějšími problémy světa:
- Suroviny
- Voda
- Energie a podnebí
- Zdraví a bezpečnost
- Vzdělání a rozvoj

Naše závazky a cíle odrážejí naši snahu přispět k překonání těchto globálních výzev. Více o našich cílech a výsledcích se dozvíte zde.

 

 

 • Pohled na stromy v lese

  Suroviny

  Světová populace se rozrůstá, žije déle —a spotřebovává více. Vzhledem k tomuto rostoucímu tlaku na naše omezené přírodní zdroje a materiály se musíme pohnout od levných recyklovatelných materiálů k obnovitelným výrobkům. Firmy, které řeší tento problém, nejen pomáhají planetě, ale také získávají konkurenční výhodu na trhu.

  Společnost 3M pracuje na řešení této výzvy po celá desetiletí a bude pokračovat v inovacích i v budoucnosti, bude vyvíjet obnovitelné náhrady za ohrožené zdroje, přinášet revoluci do recyklovatelných materiálů a stále zlepšovat svoji udržitelnost.

 • Pobřeží

  Voda

  Lidé ji konzumují, farmaří s ní a s její pomocí vyrábějí výrobky. Snižování spotřeby vody a zlepšení kvality vody jsou důležitými prvky péče o životní prostředí.

  Voda je nejcennějším přírodním zdrojem našeho světa. Sladká voda však tvoří pouhých 2,5 procenta našich celkových světových zásob vody. Většina sladké vody se používá pro účely zavlažování, ale téměř 30 procent se používá pro domácí spotřebu a průmyslové funkce. Stárnoucí infrastruktura a zvýšená poptávka klade velký důraz na čistou, dostupnou vodu pro 3M i naše zákazníky.

  Pro některé z našich zákazníků je obtížné získávat nebo dodávat čistou, dostupnou vodu. Můžeme jim pomoci vyřešit tento problém, když vyvineme technologie, které zvýší efektivitu využití vody a zlepší její kvalitu.

 • Větrná elektrárna

  Energie a podnebí

  Přístup ke spolehlivým dodávkám energie přímo ovlivňuje všechny podniky i komunity. Využití energie a obavy ze změn klimatu si vyžadují systematickou změnu. A my jsme připraveni takovou změnu podpořit.

  Od emisí do ovzduší po fosilní paliva, společnost 3M volí proaktivní a kolaborativní přístup k řešení poptávky po energii a změn klimatu - v našich provozech i pro naše zákazníky. Problematiky efektivního využívání zdrojů energie a změn klimatu jsou složité a vzájemně propojené. Ve společnosti 3M usilujeme o pochopení tohoto propojení a hledáme řešení, která podporují zachování energie, čistou energetickou infrastrukturu a snížení emisí skleníkových plynů do atmosféry. Už máme mnoho produktů a technologií, které snižují dopad využívání energie, podporují energetickou účinnost a snižují emise skleníkových plynů. Naším cílem je pokračovat v rozvoji a zavádění globálních koncepcí s největším dlouhodobým dopadem.

 • Ordinace lékaře

  Zdraví a bezpečnost

  Globální otázky zdraví a bezpečnosti převažují na pracovištích po celém světě. Otrava jídlem a nemoci přenášené vodou mají každý rok za následek úmrtí 3 milionů lidí na celém světě. Zároveň přibližně jeden z každých 20 hospitalizovaných pacientů v zemích s nízkými a středními příjmy se nakazí infekcí, když je mu poskytována lékařská péče.

  Vlády, firmy i spotřebitelé vytvářejí globální poptávku po řešeních v oblasti bezpečnosti, ochrany, zdravotní péče i bezpečnosti potravin. Kreativní inovace, technologie, vzdělávání a spolupráce jsou rozhodující, chceme-li řešit problémy bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

  Po celá desetiletí má společnost 3M celé obchodní divize zaměřené na vytváření produktů a služeb pro lidské zdraví, ochranu, zabezpečení a bezpečnost. Současně společnost promítla tento závazek do svých vlastních podniků.

 • Využití robotiky

  Vzdělání a rozvoj

  Globální míra nezaměstnanosti by měla zůstat stabilní po roce 2017, a to zejména mezi mládeží. Dnešní pracovní trh nabízí méně příležitostí a většina volných pracovních míst je příliš specializovaných pro mladé lidi a čerstvé absolventy. Jako technologická firma společnost 3M uznává důležitost absolventů vzdělaných v oblasti vědy, technologií, inženýrství a matematiky — potřebujeme, aby mladé myšlení vstoupilo do specializovaných rolí a pomohlo naší společnost řešit budoucí výzvy.


Klíčová témata

 • Existují mnohé oblasti vztahující se k těmto globálním výzvám, ve kterých jsme posílili své strategie, politiky a procesy. Zjistěte, jak v těsné spolupráci s dodavateli řešíme „konfliktní minerály“ v našem dodavatelském řetězci. A přečtěte si o tom, jak se angažujeme v udržitelném lesnictví..