3M Background Pattern
Jsme odhodlání zlepšit naše podnikání, naši planetu a každý život.

Zlepšení každého života je vzrušující a ambiciózní výzva. Je to správná věci i klíč ke všemu, co jsme.

Naše ambice pro každý život

Představte si svět, kde je lepší každý život - kde jsou spolehlivě k dispozici přírodní zdroje, lidé mají přístup ke vzdělání a příležitostem a komunity jsou bezpečné, zdravé, propojené a prosperující.

Naším cílem je přispět k tomu, aby se takový svět stal realitou. Ale splnění takto velké ambice nebude snadné. Proto se my v 3M zavazujeme k následujícímu:
 

 • Budeme usilovně pracovat, abychom vytvořili vědu a technologie potřebné k dosažení těchto cílů.
 • Budeme povzbuzovat individuální zaujetí a zvědavost jak v rámci společnosti, tak v našich komunitách.
 • Budeme si uvědomovat, že nemůžeme uspět sami, a zavazujeme se podněcovat a podporovat spolupráci s cílem zlepšit každý život na Zemi.

Zjistěte více o tom, jak zlepšujeme životy.

 

Náš závazek a naše cesta

 

 • Od roku 1932 stojíme v čele společností, které přijímají programy a politiky s cílem zajistit ochranu životního prostředí, sociální odpovědnost a ekonomickou životaschopnost.

  Rozbalte, chcete-li si prohlédnout naši kompletní cestu k udržitelnosti.

  1932: Společnost 3M zavádí odškodnění při krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti, penzijní plán a pojištění pro případ nezaměstnanosti. 

  1949: Zaveden první plán prodeje akcií 3M zaměstnancům.

  1951: Vytvořeno oddělení 3M pro bezpečnost a zabezpečení.

  1953: Je založena nadace 3M, jedna z prvních firemních dobročinných nadací v Americe.

  1961: Vytvořeno oddělení 3M pro vodu a sanitární techniku.

  1963: Je vytvořena Společnost R. P. Carltona pro ocenění výjimečných zaměstnanců v technické oblasti. 

  1964: Do oddělení 3M pro zdravotnictví nastupuje první formálně vzdělaný průmyslový hygienik a lékařský fyzik.

  1970: Začalo hodnocení výrobků z hlediska ochrany životního prostředí. Vytvořena organizace Environmental Engineering and Pollution Control (EE&PC). Služby v oblasti průmyslové hygieny a lékařské fyziky se rozšiřují na podniky 3M mimo USA.

  1971: Je zaveden program Matching Gift pro zaměstnance/důchodce 3M, v rámci kterého jsou poskytovány příspěvky na charitu.

  1973: Vytvořen program dopravy zaměstnanců do zaměstnání. Vytvořeno oddělení pro hospodaření s energií.

  1974: Společnost 3M je jedním z prvních podniků, které nabízejí interní program pomoci zaměstnanců, který nabízí osobní vzdělávání a poradenské služby pro zaměstnance i jejich rodiny.

  1975: Představenstvo 3M schvaluje environmentální politiku 3M. Je vytvořen program Prevence znečištění se vyplácí (Pollution Prevention Pays - 3P). Výsledky za první rok: 19 projektů zabránilo vypuštění 73 000 tun emisí do vzduchu a vzniku 2 800 tun kalu.

  1977: 3M a americká Agentura pro ochranu životního prostředí sponzorují čtyři konference o prevenci znečištění.

  1980: Poprvé přijata politika 3M pro bezpečnost a zdraví.

  1981: Začíná program environmentálních auditů.

  1984: Organizace World Environment Center uděluje společnosti 3M první výroční medaili za mezinárodní úspěchy firmy v oblasti životního prostředí. 3M je první firma, která nabízí svým zaměstnancům péči o nemocné děti. V průběhu téhož roku zavádí 3M anketu mezi zaměstnanci v USA a standardní průzkum mínění v celosvětovém měřítku jednou za dva roky, aby poznala názory zaměstnanců. Je vytvořen program 3M CARES (služby pro bývalé zaměstnance v důchodu), aby spojil důchodce-dobrovolníky pod hlavičkou 3M a vyhověl jejich konkrétním potřebám.

  1986: Je zavedeno ocenění pro dobrovolníky 3M Community Volunteer Award.

  1987: Je vytvořena komise 3M pro firemní bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí. Spuštěn program 3M pro snížení emisí vypouštěných do vzduchu.

  1988: Schválena politika vyřazení chemikálií poškozujících ozonovou vrstvu.

  1989: Stanoveny a veřejně oznámeny cíle společnosti 3M do roku 2000. Přijata politika pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců a ochranu životního prostředí. Organizace National Wildlife Federation uděluje své ocenění Environmental Achievement Award společnosti 3M.

  1990: Jsou představeny bločky Post-it® z recyklovaného papíru. Je schválen 16bodový program bezpečnosti 3M.

  1991: Dostali jsme ocenění Stratospheric Ozone Protection Award od Americké agentury pro ochranu životního prostředí.

  1993: Dosažen cíl 3M snížit po celém světě emise do ovzduší o 70 %. Dostali jsme ocenění U.S. Fish and Wildlife Services Corporate Wildlife Award.

  1994: Americká agentura pro ochranu životního prostředí uděluje společnosti 3M ocenění Achievement Award za úspěšnou účast na programu dobrovolného snížení emisí do ovzduší 33/50.

  1995: 3M jako první na světě představuje dávkovací inhalátor pro léčbu astmatu bez CFC. 3M spouští program pro snížení úrazů a onemocnění o 50 % v průběhu čtyř let. 3M dostává National Medal of Technology Award, což je nejvyšší ocenění za technické úspěchy v USA.

  1996: Rada prezidenta Clintona pro udržitelný rozvoj vybírá 3P program společnosti 3M pro prezidentovu cenu za udržitelný rozvoj. Je formalizován systém environmentálního managementu v 3M. Sestaven globální plán bezpečnosti a zdraví pro 3M.

  1997: 3M formalizuje systém Řízení životního cyklu tak, aby při vývoji nových výrobků byl brán ohled na otázky ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Vědci z 3M dostávají ocenění Heroes of Chemistry od Americké chemické společnosti za rozvoj 3M hydrofluoroetherů (HFE) jako náhrady za CFC. 3M spouští program Lifescapes, který má pomoci zaměstnancům chránit jejich zdraví, bezpečnost a pohodu v práci i doma. 3M spouští program Lifescapes, který má pomoci zaměstnancům chránit jejich zdraví, bezpečnost a pohodu v práci i doma.

  1998: 3M si stanovuje cíle v oblasti bezpečnosti a zdraví: snížit pracovní úrazy a nemocnost o 25 % ročně po dobu tří let.

  1999: Německý Hamburger Umweltinstitut zařadil společnost 3M na druhé místo v „eko-výkonnosti“ mezi 50 největšími společnostmi na světě, které používají chemikálie.

  2000: Zaveden program 3M GIVES (Grants Initiated by Volunteer Service).

  2001: Jsou představeny cíle v oblasti ochrany životního prostředí do roku 2005. Ekologický rozměr je přidán do programu příspěvků 3M. 3M získává národní ocenění nadace Points of Light nazvané Award for Excellence in Corporate Community Service.

  2002: Společnost 3M je zahrnuta do indexu udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index jako přední firma v kategorii Průmyslového zboží a služeb. Společnost 3M je zahrnuta do indexu Socially Responsible Investment Index FTSE. 3M dostává ocenění „Vision for America“ od organizace Keep America Beautiful.

  2003: 3M získává ocenění Clean Air Excellence Award v kategorii inovací v oblasti regulace/politiky od Americké agentury pro ochranu životního prostředí.

  2004: Společnost 3M získala ocenění ENERGY STAR 2004 od Americké agentury pro ochranu životního prostředí a Amerického ministerstva energetiky za své vedoucí postavení v hospodaření s energií.

  2005: 3M získává ocenění za ochranu klimatu od Americké agentury pro ochranu životního prostředí. 3M dokončuje Program firemních environmentálních cílů pro léta 2000–2005, překročila všechny své cíle a představila novou sadu firemních environmentálních cílů pro léta 2005–2010. 3M získává ocenění Most Valuable Pollution Prevention (MVP2) Award za rok 2005 od organizace National Pollution Prevention Roundtable. Společnost 3M vybrala Americká agentura pro ochranu životního prostředí jako prvního firemního držitele ceny National Environmental Performance Track Outreach Award.

  2008: 3M zakládá Divizi obnovitelných zdrojů energie. 3M stanovuje nové Strategické principy udržitelnosti..

  2010: Na podzim roku 2010 společnost 3M ve spolupráci s U.S. EPA a Minnesota Pollution Control Agency (MPCA) představila vzorový dům ENERGY STAR na veletrhu státu Minnesota. Prohlédněte si toto video.

  2011: 3M stavuje své Cíle v oblasti udržitelnost pro rok 2015. Společnost 3M byla oceněna osmý rok po sobě Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí a federálním ministerstvem energetiky a získala ocenění Sustained Excellence Award for Energy Management jako uznání svého neustálého zlepšování v hospodaření s energií

  2013: Členové rodiny 3M jako dobrovolníci odpracovali více než 250 000 hodin a společnost 3M datovala než 61,6 milionů $ v hotovosti i v nepeněžních darech.

  2014: 3M se připojila k iniciativě Global Compact Spojených národů. A za celosvětové úsilí v oblasti zachování energií obdržela společnost 3M ocenění ENERGY STAR® od Americké agentury pro ochranu životního prostředí. Společnost 3M získala toto ocenění 10 let po sobě, což se nikomu v našem segmentu nepodařilo.


Naše partnerství

 

 • Spolupráce je důležitou součástí naší strategie udržitelnosti. Jsme partnery různých organizací, abychom získali různé pohledy na udržitelnost, lépe pochopili pozici všech zainteresovaných stran a našli mechanismus, jak se učit z úspěchů i proher našich kolegů.

 • Nature Conservancy Logo

  The Nature Conservancy

  Společně jsme financovali projekty v USA, Číně, Brazílii, Kanadě a Mexiku.

 • Snímek vodopádu

  Darkwoods

  Grant ve výši 500 tisíc $ od nadace 3M pomůže při největším jednotlivém soukromém nákupu půdy v kanadské historii, který zasahuje oblasti od Yellowstonu po Yukon. Tato půda pomůže obnovit přirozené prostředí pro karibu a jiné kriticky ohrožené druhy tím, že spojí chráněné oblasti.

 • Forest Legacy Conservation Land

  Partnerství s Forest Legacy v Minnesotě

  Grant ve výši 1,5 milionu $ na ochranu 89 000 akrů v severní Minnesotě, kde vznikne jeden z největších nedotčených lesů v národním měřítku

 • Travnaté kopce

  Koruna kontinentu

  V roce 2011 společnost 3M poskytla grant ve výši 1 milionu $ na pospojování sítě chráněných veřejných pozemků o rozloze 60 milionu akrů nacházejících se ve státech Montana, Idaho, Wyoming, až jižní část British Columbia. Jedná se o dvě největší akvizice za účelem zachování přírody v historii Severní Ameriky.

 • Emisní povolenky

  Společnosti 3M se podařilo získat kredity snižování emisí podle amerických ekologických zákonů za snížení svých emisí do ovzduší nad rámec regulačních požadavků v oblasti životního prostředí. Ve většině případů jsme buď prodali tyto kredity a výtěžek jsme věnovali na ekologicky prospěšné projekty nebo přispěli samotnými kredity státní správě a samosprávám na zlepšení kvality ovzduší.

 • World Resources Institute

  Spolupracujeme s organizací World Resources Institute a s dalšími členy Světové obchodní rady pro udržitelný rozvoj na přípravě globálního protokolu pro kvantifikaci emisí uhlíku v dodavatelském řetězci a v celém životním cyklu výrobku.

 • Design pro životní prostředí

  Naše divize pro stavební a obchodní služby se podílí na iniciativě Design pro životní prostředí (DFE) prostřednictvím Americké agentury pro ochranu životního prostředí (EPA). V rámci této iniciativy výzkumníci z 3M spolupracují s vládními odborníky při hledání účinných chemikálií pro čisticí prostředky, které by ochránili jak lidské zdraví, tak životní prostředí.